• 0913043690 - 0916028800
  • /
  • vangkimcuong97doican@gmail.com

Vòng tay charm vàng 24k mã A156

Vòng tay charm vàng 24k mã A156

6.759.253₫

Tình trạng: Còn hàng

Mẫu A156 là :
+ Charm tài lộc may mắn vàng 24k
+ 2 Charm vành lá chú bồ tát bình an may mắn vàng 24k
+ Vòng mã não viên tự nhiên 10 li

 

0912.32.8186

Mẫu A156 là :
+ Charm tài lộc may mắn vàng 24k
+ 2 Charm vành lá chú bồ tát bình an may mắn vàng 24k
+ Vòng mã não viên tự nhiên 10 li