• 0913043690 - 0916028800
  • /
  • vangkimcuong97doican@gmail.com

Hoa tai nữ vàng trắng | khuyên tai, vàng 16k vàng 18k, vàng trắng.

Hoa tai nữ vàng trắng

Bộ Sưu Tập Nữ Vàng trắng.

Hoa tai nữ vàng trắng 18k italy mã KY1260

5.460.000₫
Khuyên tai mã số   KY1260  là vàng 18k cao cấp thương hiệu  nhập khẩu nguyên chiếc ITALY. Thiết kế trẻ trung, sang trọng, sắc nét từng chi tiết dù là nhỏ nhất . Màu sắc thì đa dạng, tự nhiên. Khuyên...
Chi tiết sản phẩm

Hoa tai nữ vàng trắng 18k italy mã KY1256

6.420.000₫
Khuyên tai mã số   KY1256 là vàng 18k cao cấp thương hiệu  nhập khẩu nguyên chiếc ITALY. Thiết kế trẻ trung, sang trọng, sắc nét từng chi tiết dù là nhỏ nhất . Màu sắc thì đa dạng, tự nhiên. Khuyên tai...
Chi tiết sản phẩm

Hoa tai nữ vàng trắng 18k italy mã KY1252

7.140.000₫
Khuyên tai mã số   KY1252 là vàng 18k cao cấp thương hiệu  nhập khẩu nguyên chiếc ITALY. Thiết kế trẻ trung, sang trọng, sắc nét từng chi tiết dù là nhỏ nhất . Màu sắc thì đa dạng, tự nhiên. Khuyên tai...
Chi tiết sản phẩm

Hoa tai nữ vàng trắng 18k italy mã KY1251

6.650.000₫
Khuyên tai mã số   KY1251 là vàng 18k cao cấp thương hiệu  nhập khẩu nguyên chiếc ITALY. Thiết kế trẻ trung, sang trọng, sắc nét từng chi tiết dù là nhỏ nhất . Màu sắc thì đa dạng, tự nhiên. Khuyên tai...
Chi tiết sản phẩm

Hoa tai nữ vàng trắng 18k italy mã KY1250

4.020.000₫
Khuyên tai mã số   KY1250 là vàng 18k cao cấp thương hiệu  nhập khẩu nguyên chiếc ITALY. Thiết kế trẻ trung, sang trọng, sắc nét từng chi tiết dù là nhỏ nhất . Màu sắc thì đa dạng, tự nhiên. Khuyên tai...
Chi tiết sản phẩm

Hoa tai nữ vàng trắng 18k italy mã KY1248

7.260.000₫
Khuyên tai mã số   KY1248 là vàng 18k cao cấp thương hiệu  nhập khẩu nguyên chiếc ITALY. Thiết kế trẻ trung, sang trọng, sắc nét từng chi tiết dù là nhỏ nhất . Màu sắc thì đa dạng, tự nhiên. Khuyên tai...
Chi tiết sản phẩm

Hoa tai nữ vàng trắng 18k italy mã KY1247

7.440.000₫
Khuyên tai mã số   KY1247 là vàng 18k cao cấp thương hiệu  nhập khẩu nguyên chiếc ITALY. Thiết kế trẻ trung, sang trọng, sắc nét từng chi tiết dù là nhỏ nhất . Màu sắc thì đa dạng, tự nhiên. Khuyên tai...
Chi tiết sản phẩm

Hoa tai nữ vàng trắng 18k italy mã KY1246

4.840.000₫
Khuyên tai mã số   KY1246 là vàng 18k cao cấp thương hiệu  nhập khẩu nguyên chiếc ITALY. Thiết kế trẻ trung, sang trọng, sắc nét từng chi tiết dù là nhỏ nhất . Màu sắc thì đa dạng, tự nhiên. Khuyên tai...
Chi tiết sản phẩm

Hoa tai nữ vàng trắng 18k italy mã KY1245

6.780.000₫
Khuyên tai mã số   KY1245 là vàng 18k cao cấp thương hiệu  nhập khẩu nguyên chiếc ITALY. Thiết kế trẻ trung, sang trọng, sắc nét từng chi tiết dù là nhỏ nhất . Màu sắc thì đa dạng, tự nhiên. Khuyên tai...
Chi tiết sản phẩm

Hoa tai nữ vàng trắng 18k italy mã KY1244

6.300.000₫
Khuyên tai mã số   KY1244 là vàng 18k cao cấp thương hiệu  nhập khẩu nguyên chiếc ITALY. Thiết kế trẻ trung, sang trọng, sắc nét từng chi tiết dù là nhỏ nhất . Màu sắc thì đa dạng, tự nhiên. Khuyên tai...
Chi tiết sản phẩm

Hoa tai nữ vàng trắng 18k italy mã KY1243

6.290.000₫
Khuyên tai mã số   KY1243 là vàng 18k cao cấp thương hiệu  nhập khẩu nguyên chiếc ITALY. Thiết kế trẻ trung, sang trọng, sắc nét từng chi tiết dù là nhỏ nhất . Màu sắc thì đa dạng, tự nhiên. Khuyên tai...
Chi tiết sản phẩm

Hoa tai nữ vàng trắng 18k italy mã KY1239

4.140.000₫
Khuyên tai mã số   KY1239  là vàng 18k cao cấp thương hiệu  nhập khẩu nguyên chiếc ITALY. Thiết kế trẻ trung, sang trọng, sắc nét từng chi tiết dù là nhỏ nhất . Màu sắc thì đa dạng, tự nhiên. Khuyên...
Chi tiết sản phẩm