• 0913043690 - 0916028800
  • /
  • vangkimcuong97doican@gmail.com

Trang sức nữ | vàng 18k, vàng tây, vàng trắng, vàng italy, kim cương.

Trang sức nữ

NHẪN NỮ    DÂY CHUYỀN    MẶT DÂY   

LẮC TAY    LẮC CHÂN     KHUYÊN TAI  

BỘ TRANG SỨC 

Nhẫn nữ vàng tây 16k mã NC1102

8.640.000₫
Sản phẩm nhẫn nữ vàng cao cấp NC1102 mang phong cách trẻ trung ,hiện đại , mỗi một thiết kế đều có những nét độc đáo và riêng biệt khác nhau . Tạo cho sản phẩm luôn có...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nữ vàng tây 16k mã NC1096

11.000.000₫
Sản phẩm nhẫn nữ vàng cao cấp NC1096 mang phong cách trẻ trung ,hiện đại , mỗi một thiết kế đều có những nét độc đáo và riêng biệt khác nhau . Tạo cho sản phẩm luôn có...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nữ vàng tây 16k mã NC1095

7.500.000₫
Sản phẩm nhẫn nữ vàng cao cấp NC1095 mang phong cách trẻ trung ,hiện đại , mỗi một thiết kế đều có những nét độc đáo và riêng biệt khác nhau . Tạo cho sản phẩm luôn có...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nữ vàng tây 16k mã NC1092

9.750.000₫
Sản phẩm nhẫn nữ vàng cao cấp NC1092 mang phong cách trẻ trung ,hiện đại , mỗi một thiết kế đều có những nét độc đáo và riêng biệt khác nhau . Tạo cho sản phẩm luôn có...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nữ vàng tây 16k mã NC1090

8.680.000₫
Sản phẩm nhẫn nữ vàng cao cấp NC1090 mang phong cách trẻ trung ,hiện đại , mỗi một thiết kế đều có những nét độc đáo và riêng biệt khác nhau . Tạo cho sản phẩm luôn có...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nữ vàng tây 16k mã NC1087

8.470.000₫
Sản phẩm nhẫn nữ vàng cao cấp NC1087 mang phong cách trẻ trung ,hiện đại , mỗi một thiết kế đều có những nét độc đáo và riêng biệt khác nhau . Tạo cho sản phẩm luôn có...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nữ vàng tây 16k mã NC1086

9.700.000₫
Sản phẩm nhẫn nữ vàng cao cấp NC1086 mang phong cách trẻ trung ,hiện đại , mỗi một thiết kế đều có những nét độc đáo và riêng biệt khác nhau . Tạo cho sản phẩm luôn có...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nữ vàng tây 16k mã NC1085

8.700.000₫
Sản phẩm nhẫn nữ vàng cao cấp NC1085 mang phong cách trẻ trung ,hiện đại , mỗi một thiết kế đều có những nét độc đáo và riêng biệt khác nhau . Tạo cho sản phẩm luôn có...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nữ vàng tây 16k mã NC1073

9.140.000₫
Sản phẩm nhẫn nữ vàng cao cấp NC1073 mang phong cách trẻ trung ,hiện đại , mỗi một thiết kế đều có những nét độc đáo và riêng biệt khác nhau . Tạo cho sản phẩm luôn có...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nữ vàng tây 16k mã NC1072

8.210.000₫
Sản phẩm nhẫn nữ vàng cao cấp NC1072 mang phong cách trẻ trung ,hiện đại , mỗi một thiết kế đều có những nét độc đáo và riêng biệt khác nhau . Tạo cho sản phẩm luôn có...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nữ vàng tây 16k mã NC1071

9.640.000₫
Sản phẩm nhẫn nữ vàng cao cấp NC1071 mang phong cách trẻ trung ,hiện đại , mỗi một thiết kế đều có những nét độc đáo và riêng biệt khác nhau . Tạo cho sản phẩm luôn có...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nữ vàng tây 16k mã NC1069

9.020.000₫
Sản phẩm nhẫn nữ vàng cao cấp NC1069 mang phong cách trẻ trung ,hiện đại , mỗi một thiết kế đều có những nét độc đáo và riêng biệt khác nhau . Tạo cho sản phẩm luôn có...
Chi tiết sản phẩm