• 0913043690 - 0916028800
  • /
  • vangkimcuong97doican@gmail.com

Lắc tay bi Dior 18k Italy

Lắc tay bi Dior 18k Italy

Lắc tay bi Dior vàng trắng 18k VY1422

11.400.000₫
Lắc tay nữ mẫu VY1422 là vàng trắng cao cấp 18k , được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại .Nhập khẩu nguyên chiếc tại italy Lắc nữ vàng trắng 18k sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay bi Dior vàng trắng 18k VY1420

16.360.000₫
Lắc tay nữ mẫu VY1420 là vàng trắng cao cấp 18k , được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại .Nhập khẩu nguyên chiếc tại italy Lắc nữ vàng trắng 18k sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay bi Dior vàng trắng 18k VY1416

13.550.000₫
Lắc tay nữ mẫu VY1416 là vàng trắng cao cấp 18k , được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại .Nhập khẩu nguyên chiếc tại italy Lắc nữ vàng trắng 18k sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay bi Dior vàng trắng 18k VY1406

16.670.000₫
Lắc tay nữ mẫu VY1406 là vàng trắng cao cấp 18k , được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại .Nhập khẩu nguyên chiếc tại italy Lắc nữ vàng trắng 18k sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay bi Dior vàng 18k VY1419

15.260.000₫
Lắc tay nữ mẫu VY1419 là vàng cao cấp 18k , được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại .Nhập khẩu nguyên chiếc tại italy Lắc nữ vàng tây 18k sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay bi Dior vàng 18k VY1418

16.080.000₫
Lắc tay nữ mẫu VY1418 là vàng cao cấp 18k , được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại .Nhập khẩu nguyên chiếc tại italy Lắc nữ vàng tây 18k sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay bi Dior vàng 18k VY1405

14.660.000₫
Lắc tay nữ mẫu VY1405 là vàng cao cấp 18k , được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại .Nhập khẩu nguyên chiếc tại italy Lắc nữ vàng tây 18k sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay bi Dior vàng 18k VY1402

14.850.000₫
Lắc tay nữ mẫu VY1402 là vàng cao cấp 18k , được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại .Nhập khẩu nguyên chiếc tại italy Lắc nữ vàng tây 18k sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay bi Dior vàng 18k VY1401

11.190.000₫
Lắc tay nữ mẫu VY1401 là vàng cao cấp 18k , được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại .Nhập khẩu nguyên chiếc tại italy Lắc nữ vàng tây 18k sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay bi Dior vàng 18k VY1400

5.900.000₫
Lắc tay nữ mẫu VY1400 là vàng cao cấp 18k , được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại .Nhập khẩu nguyên chiếc tại italy Lắc nữ vàng tây 18k sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay bi Dior vàng 18k VY1399

5.820.000₫
Lắc tay nữ mẫu VY1399 là vàng cao cấp 18k , được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại .Nhập khẩu nguyên chiếc tại italy Lắc nữ vàng tây 18k sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay bi Dior vàng trắng 18k VY1338

10.080.000₫
Lắc tay nữ mẫu VY1338 là vàng cao cấp 18k , được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại .Nhập khẩu nguyên chiếc tại italy Lắc nữ vàng tây 18k sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một...
Chi tiết sản phẩm