• 0913043690 - 0916028800
  • /
  • vangkimcuong97doican@gmail.com

Lắc tay bi Dior 18k Italy

Lắc tay bi Dior 18k Italy

Lắc tay bi Dior vàng trắng 18k VY1422

11.400.000₫
Lắc tay nữ mẫu VY1422 là vàng trắng cao cấp 18k , được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại .Nhập khẩu nguyên chiếc tại italy Lắc nữ vàng trắng 18k sang trọng quý phái ....
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay bi Dior vàng trắng 18k VY1420

16.360.000₫
Lắc tay nữ mẫu VY1420 là vàng trắng cao cấp 18k , được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại .Nhập khẩu nguyên chiếc tại italy Lắc nữ vàng trắng 18k sang trọng quý phái ....
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay bi Dior vàng trắng 18k VY1416

13.550.000₫
Lắc tay nữ mẫu VY1416 là vàng trắng cao cấp 18k , được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại .Nhập khẩu nguyên chiếc tại italy Lắc nữ vàng trắng 18k sang trọng quý phái ....
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay bi Dior vàng trắng 18k VY1406

16.670.000₫
Lắc tay nữ mẫu VY1406 là vàng trắng cao cấp 18k , được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại .Nhập khẩu nguyên chiếc tại italy Lắc nữ vàng trắng 18k sang trọng quý phái ....
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay bi Dior vàng 18k VY1419

15.260.000₫
Lắc tay nữ mẫu VY1419 là vàng cao cấp 18k , được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại .Nhập khẩu nguyên chiếc tại italy Lắc nữ vàng tây 18k sang trọng quý phái . Sản...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay bi Dior vàng 18k VY1418

16.080.000₫
Lắc tay nữ mẫu VY1418 là vàng cao cấp 18k , được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại .Nhập khẩu nguyên chiếc tại italy Lắc nữ vàng tây 18k sang trọng quý phái . Sản...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay bi Dior vàng 18k VY1405

14.660.000₫
Lắc tay nữ mẫu VY1405 là vàng cao cấp 18k , được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại .Nhập khẩu nguyên chiếc tại italy Lắc nữ vàng tây 18k sang trọng quý phái . Sản...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay bi Dior vàng 18k VY1402

14.850.000₫
Lắc tay nữ mẫu VY1402 là vàng cao cấp 18k , được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại .Nhập khẩu nguyên chiếc tại italy Lắc nữ vàng tây 18k sang trọng quý phái . Sản...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay bi Dior vàng 18k VY1401

11.190.000₫
Lắc tay nữ mẫu VY1401 là vàng cao cấp 18k , được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại .Nhập khẩu nguyên chiếc tại italy Lắc nữ vàng tây 18k sang trọng quý phái . Sản...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay bi Dior vàng 18k VY1400

5.900.000₫
Lắc tay nữ mẫu VY1400 là vàng cao cấp 18k , được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại .Nhập khẩu nguyên chiếc tại italy Lắc nữ vàng tây 18k sang trọng quý phái . Sản...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay bi Dior vàng 18k VY1399

5.820.000₫
Lắc tay nữ mẫu VY1399 là vàng cao cấp 18k , được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại .Nhập khẩu nguyên chiếc tại italy Lắc nữ vàng tây 18k sang trọng quý phái . Sản...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay bi Dior vàng trắng 18k VY1338

10.080.000₫
Lắc tay nữ mẫu VY1338 là vàng cao cấp 18k , được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại .Nhập khẩu nguyên chiếc tại italy Lắc nữ vàng tây 18k sang trọng quý phái . Sản...
Chi tiết sản phẩm