• 0913043690 - 0916028800
  • /
  • vangkimcuong97doican@gmail.com

Dây chuyền nữ | vàng 18k, vàng italy, vàng tây, dây chuyền kim cương.

Dây chuyền nữ

VÀNG TÂY     VÀNG TRẮNG Ý 18K

KIỀNG Ý 18K                  VÀNG 18K  

 

Dây chuyền nữ vàng trắng Italy DY1927

41.590.000₫
Dây chuyền vàng trắng cao cấp  DY1927 vàng cao cấp 18k, nhập khẩu nguyên chiếc tại italy, với kểu dáng dây xoắn tết cùng sư kết hợp với mặt dây hình hoa 3D xinh độc đáo nghệ thuật lạm kim cương nhân tạo  làm điểm nhấn giúp gương mặt...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng trắng Italy DY1926

45.144.000₫
Dây chuyền vàng trắng cao cấp  DY1926 vàng cao cấp 18k, nhập khẩu nguyên chiếc tại italy, với kểu dáng dây xoắn tết cùng sư kết hợp với mặt dây hình hoa 3D xinh độc đáo nghệ thuật lạm kim cương nhân tạo  làm điểm nhấn giúp gương mặt...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng trắng Italy DY1925

36.176.000₫
Dây chuyền vàng trắng cao cấp  DY1925 vàng cao cấp 18k, nhập khẩu nguyên chiếc tại italy, với kểu dáng dây xoắn tết cùng sư kết hợp với mặt dây hình hoa 3D xinh độc đáo nghệ thuật lạm kim cương nhân tạo  làm điểm nhấn giúp gương mặt...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng trắng Italy DY1924

31.633.000₫
Dây chuyền vàng trắng cao cấp  DY1924 vàng cao cấp 18k, nhập khẩu nguyên chiếc tại italy, với kểu dáng dây xoắn tết cùng sư kết hợp với mặt dây hình hoa 3D xinh độc đáo nghệ thuật lạm kim cương nhân tạo  làm điểm nhấn giúp gương mặt...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng trắng Italy DY1923

28.014.000₫
Dây chuyền vàng trắng cao cấp  DY1923 vàng cao cấp 18k, nhập khẩu nguyên chiếc tại italy, với kểu dáng dây xoắn tết cùng sư kết hợp với mặt dây hình hoa 3D xinh độc đáo nghệ thuật lạm kim cương nhân tạo  làm điểm nhấn giúp gương mặt...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng trắng Italy DY1922

28.025.000₫
Dây chuyền vàng trắng cao cấp  DY1922 vàng cao cấp 18k, nhập khẩu nguyên chiếc tại italy, với kểu dáng dây xoắn tết cùng sư kết hợp với mặt dây hình hoa 3D xinh độc đáo nghệ thuật lạm kim cương nhân tạo  làm điểm nhấn giúp gương mặt...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng trắng Italy DY1921

12.909.000₫
Dây chuyền vàng trắng cao cấp  DY1921 vàng cao cấp 18k, nhập khẩu nguyên chiếc tại italy, với kểu dáng dây xoắn tết cùng sư kết hợp với mặt dây hình hoa 3D xinh độc đáo nghệ thuật lạm kim cương nhân tạo  làm điểm nhấn giúp gương mặt...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng trắng Italy DY1920

16.353.000₫
Dây chuyền vàng trắng cao cấp  DY1920 vàng cao cấp 18k, nhập khẩu nguyên chiếc tại italy, với kểu dáng dây xoắn tết cùng sư kết hợp với mặt dây hình hoa 3D xinh độc đáo nghệ thuật lạm kim cương nhân tạo  làm điểm nhấn giúp gương mặt...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng trắng Italy DY1919

19.330.000₫
Dây chuyền vàng trắng cao cấp  DY1919 vàng cao cấp 18k, nhập khẩu nguyên chiếc tại italy, với kểu dáng dây xoắn tết cùng sư kết hợp với mặt dây hình hoa 3D xinh độc đáo nghệ thuật lạm kim cương nhân tạo  làm điểm nhấn giúp gương mặt...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng trắng Italy DY1918

11.534.000₫
Dây chuyền vàng trắng cao cấp  DY1918 vàng cao cấp 18k, nhập khẩu nguyên chiếc tại italy, với kểu dáng dây xoắn tết cùng sư kết hợp với mặt dây hình hoa 3D xinh độc đáo nghệ thuật lạm kim cương nhân tạo  làm điểm nhấn giúp gương mặt...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng trắng Italy DY1917

13.155.000₫
Dây chuyền vàng trắng cao cấp  DY1917 vàng cao cấp 18k, nhập khẩu nguyên chiếc tại italy, với kểu dáng dây xoắn tết cùng sư kết hợp với mặt dây hình hoa 3D xinh độc đáo nghệ thuật lạm kim cương nhân tạo  làm điểm nhấn giúp gương mặt...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng trắng Italy DY1916

19.193.000₫
Dây chuyền vàng trắng cao cấp  DY1916 vàng cao cấp 18k, nhập khẩu nguyên chiếc tại italy, với kểu dáng dây xoắn tết cùng sư kết hợp với mặt dây hình hoa 3D xinh độc đáo nghệ thuật lạm kim cương nhân tạo  làm điểm nhấn giúp gương mặt...
Chi tiết sản phẩm