• 0913043690 - 0916028800
  • /
  • vangkimcuong97doican@gmail.com

Dây chuyền nữ | vàng 18k, vàng italy, vàng tây, dây chuyền kim cương.

Dây chuyền nữ

VÀNG TÂY     VÀNG TRẮNG Ý 18K

KIỀNG Ý 18K                  VÀNG 18K

 

Dây chuyền nữ vàng Italy mã DYM1764

39.270.000₫
Dây chuyền vàng 18k cao cấp mã DYM1764, nhập khẩu nguyên chiếc tại italy, với kểu dáng dây bi đặc xoắn cùng sự kết hợp với mặt dây hình tròn phay 3D độc đáo, nghệ thuật, tinh tế, sang...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng Italy mã DYM1763

40.690.000₫
Dây chuyền vàng 18k cao cấp mã DYM1763, nhập khẩu nguyên chiếc tại italy, với kểu dáng dây xích đặc cùng sự kết hợp với mặt dây hình chanleo phay 3D độc đáo, nghệ thuật, tinh tế, sang trọng,...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng Italy mã DYM1762

21.960.000₫
Dây chuyền vàng 18k cao cấp mã DYM1762, nhập khẩu nguyên chiếc tại italy, với kểu dáng dây xoắn tết cùng sự kết hợp với mặt dây hình hoa phay 3D độc đáo, nghệ thuật, tinh tế, sang trọng,...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng Italy mã DYM1761

35.510.000₫
Dây chuyền vàng 18k cao cấp mã DYM1761, nhập khẩu nguyên chiếc tại italy, với kểu dáng dây xích đặc cùng sự kết hợp với mặt dây hình bi tròn phay 3D độc đáo, nghệ thuật, tinh tế, sang...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng Italy mã DYM1760

25.080.000₫
Dây chuyền vàng 18k cao cấp mã DYM1760, nhập khẩu nguyên chiếc tại italy, với kểu dáng dây xoắn tết cùng sự kết hợp với mặt dây hình cánh hoa phay 3D độc đáo, nghệ thuật, tinh tế, sang...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng Italy mã DYM1759

20.690.000₫
Dây chuyền vàng 18k cao cấp mã DYM1759, nhập khẩu nguyên chiếc tại italy, với kểu dáng dây xoắn tết cùng sự kết hợp với mặt dây hình hoa phay 3D độc đáo, nghệ thuật, tinh tế, sang trọng,...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng Italy mã DYM1758

36.190.000₫
Dây chuyền vàng 18k cao cấp mã DYM1758, nhập khẩu nguyên chiếc tại italy, với kểu dáng dây giun lì cùng sự kết hợp với mặt dây hình hộp khóa phay 3D độc đáo, nghệ thuật, tinh tế, sang...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng Italy mã DYM1757

24.280.000₫
Dây chuyền vàng 18k cao cấp mã DYM1757, nhập khẩu nguyên chiếc tại italy, với kểu dáng dây giun lì cùng sự kết hợp với mặt dây hình bi tròn phay 3D độc đáo, nghệ thuật, tinh tế, sang...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng Italy mã DYM1756

39.380.000₫
Dây chuyền vàng 18k cao cấp mã DYM1756, nhập khẩu nguyên chiếc tại italy, với kểu dáng dây giun lì cùng sự kết hợp với mặt dây hình bi tròn phay 3D độc đáo, nghệ thuật, tinh tế, sang...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng Italy mã DY1834

9.540.000₫
Dây chuyền vàng 18k cao cấp mã DY1834, nhập khẩu nguyên chiếc tại italy, với kểu dáng dây xích đặc cùng sự kết hợp với mặt dây hình bi tròn phay 3D độc đáo, nghệ thuật, tinh tế,...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng Italy mã DY1833

16.740.000₫
Dây chuyền vàng 18k cao cấp mã DY1833, nhập khẩu nguyên chiếc tại italy, với kểu dáng dây bi liền ba màu cùng sự kết hợp với mặt dây hình hoa 3D độc đáo, nghệ thuật, tinh tế,...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng Italy mã DY1832

14.790.000₫
Dây chuyền vàng 18k cao cấp mã DY1832, nhập khẩu nguyên chiếc tại italy, với kểu dáng dây xích đặc cùng sự kết hợp với mặt dây hình chữ H độc đáo, nghệ thuật, tinh tế, sang trọng, ...
Chi tiết sản phẩm