• 0913043690 - 0916028800
  • /
  • vangkimcuong97doican@gmail.com

Phật tông

Phật tông

Những mẫu charm về phật tông mang lại sự may mắn và bình an.

Charm phật Di Lặc vàng 24k mã AP182

3.999.558₫
Sản phẩm Charm phật Di Lặc vàng 24k mã AP182 mang lại những điều may mắn, nhiều sức khỏe. Charm phật sẽ phù hộ cho người đeo luôn bình an, gặp dữ hóa lành, gặp nhiều thuận lợi. Charm phật...
Chi tiết sản phẩm

Charm mặt Phật A Di Đà vàng 24k mã AP181

4.199.536₫
Mẫu Charm mặt Phật A Di Đà vàng 24k mã AP181 mang lại những điều tốt lành, nhiều sức khỏe. Charm phật sẽ phù hộ cho người sở hữu luôn bình an, gặp dữ hóa lành, luôn vượt qua khó khăn....
Chi tiết sản phẩm

Charm mặt Phật 24k mã AP180

3.899.569₫
Sản phẩm Charm mặt Phật 24k mã AP180 đem đến những điều tốt lành, nhiều sức khỏe. Charm phật sẽ phù trợ cho người sở hữu luôn bình an, gặp hung hóa cát, gặp nhiều thuận lợi. Charm phật luôn...
Chi tiết sản phẩm

Charm mặt Phật vàng 24k mã AP179

3.859.574₫
Sản phẩm Charm mặt Phật vàng 24k mã AP179 đem đến những điều may mắn, nhiều sức khỏe. Charm phật sẽ phù trợ cho người sở hữu luôn bình an, gặp dữ hóa lành, gặp nhiều thuận lợi. Charm phật...
Chi tiết sản phẩm

Charm Phật tông vàng 24k mã AP178

4.299.525₫
Mẫu Charm Phật tông 24k mã AP178 mang lại những điều may mắn, nhiều sức khỏe. Charm phật sẽ phù trợ cho người đeo luôn bình an, gặp hung hóa cát, luôn vượt qua khó khăn. Charm phật luôn được...
Chi tiết sản phẩm