• 0913043690 - 0916028800
  • /
  • vangkimcuong97doican@gmail.com

Dây chuyền nam | dây chuyền nam vàng 18k, dây chuyền nam vàng italy

Dây chuyền nam

VÀNG TÂY              VÀNG Ý

VÀNG TRẮNG     VÀNG 10K

 

Dây chuyền nam DB2040

18.600.000₫
Dây chuyền vàng 10k korea mã DB2040 sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế sang trọng ,kiểu dáng hiện đại trẻ trung tạo nên nét năng động khỏe khoắn cho người sở...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nam DB2041

16.700.000₫
Dây chuyền vàng 10k korea mã DB2041 sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế sang trọng ,kiểu dáng hiện đại trẻ trung tạo nên nét năng động khỏe khoắn cho người sở...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nam DB2042

17.600.000₫
Dây chuyền vàng 10k korea mã DB2042 sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế sang trọng ,kiểu dáng hiện đại trẻ trung tạo nên nét năng động khỏe khoắn cho người sở...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nam DB2043

Dây chuyền vàng 10k korea mã DB2043 sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế sang trọng ,kiểu dáng hiện đại trẻ trung tạo nên nét năng động khỏe khoắn cho người sở...
Liên hệ

Dây chuyền nam DB2044

12.800.000₫
Dây chuyền vàng 10k korea mã DB2044 sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế sang trọng ,kiểu dáng hiện đại trẻ trung tạo nên nét năng động khỏe khoắn cho người sở...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nam DB2045

19.800.000₫
Dây chuyền vàng 10k korea mã DB2045 sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế sang trọng ,kiểu dáng hiện đại trẻ trung tạo nên nét năng động khỏe khoắn cho người sở...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nam DB2046

27.000.000₫
Dây chuyền vàng 10k korea mã DB2046 sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế sang trọng ,kiểu dáng hiện đại trẻ trung tạo nên nét năng động khỏe khoắn cho người sở...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nam vàng 16k mã DC2085

18.600.000₫
Dây chuyền vàng 16k italy mã DC2085 sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế sang trọng ,kiểu dáng hiện đại trẻ trung tạo nên nét năng động khỏe khoắn cho người sở...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nam vàng 16k mã DC2086

51.900.000₫
Dây chuyền vàng 16k italy mã DC2086 sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế sang trọng ,kiểu dáng hiện đại trẻ trung tạo nên nét năng động khỏe khoắn cho người sở...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nam vàng 16k mã DC2087

54.500.000₫
Dây chuyền vàng 16k italy mã DC2087 sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế sang trọng ,kiểu dáng hiện đại trẻ trung tạo nên nét năng động khỏe khoắn cho người sở...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nam vàng 16k mã DC2088

76.400.000₫
Dây chuyền vàng 16k italy mã DC2088 sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế sang trọng ,kiểu dáng hiện đại trẻ trung tạo nên nét năng động khỏe khoắn cho người sở...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nam vàng 16k mã DC2089

48.700.000₫
Dây chuyền vàng 16k italy mã DC2089 sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế sang trọng ,kiểu dáng hiện đại trẻ trung tạo nên nét năng động khỏe khoắn cho người sở...
Chi tiết sản phẩm