• 0913043690 - 0916028800
  • /
  • vangkimcuong97doican@gmail.com

Dây chuyền nam | dây chuyền nam vàng 18k, dây chuyền nam vàng italy

Dây chuyền nam

VÀNG TÂY              VÀNG Ý

VÀNG TRẮNG     VÀNG 10K

 

Dây chuyền nam vàng trắng 18k italy mã DY2755

63.500.000₫
Dây chuyền vàng 18k italy nhập khẩu nguyên chiếc mã DY2755 sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế sang trọng ,kiểu dáng hiện đại trẻ trung tạo nên nét năng động...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nam vàng 18k italy mã DY2754

122.220.000₫
Dây chuyền vàng 18k italy nhập khẩu nguyên chiếc mã DY2754 sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế sang trọng ,kiểu dáng hiện đại trẻ trung tạo nên nét năng động...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nam vàng trắng 18k italy mã DY2753

54.390.000₫
Dây chuyền vàng 18k italy nhập khẩu nguyên chiếc mã DY2753 sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế sang trọng ,kiểu dáng hiện đại trẻ trung tạo nên nét năng động...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nam vàng 18k mã DY2752 (2)

88.420.000₫
Dây chuyền vàng 18k italy nhập khẩu nguyên chiếc mã DY2752 sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế sang trọng ,kiểu dáng hiện đại trẻ trung tạo nên nét năng động...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nam vàng 18k mã DY2750

175.700.000₫
Dây chuyền vàng 18k italy nhập khẩu nguyên chiếc mã DY2750 sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế sang trọng ,kiểu dáng hiện đại trẻ trung tạo nên nét năng động...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nam vàng 18k mã DY2749

58.170.000₫
Dây chuyền vàng 18k italy nhập khẩu nguyên chiếc mã DY2749 sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế sang trọng ,kiểu dáng hiện đại trẻ trung tạo nên nét năng động...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nam vàng 18k mã DY2748

63.820.000₫
Dây chuyền vàng 18k italy nhập khẩu nguyên chiếc mã DY2748 sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế sang trọng ,kiểu dáng hiện đại trẻ trung tạo nên nét năng động...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nam vàng 18k mã DY2747

87.140.000₫
Dây chuyền vàng 18k italy nhập khẩu nguyên chiếc mã DY2747 sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế sang trọng ,kiểu dáng hiện đại trẻ trung tạo nên nét năng động...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nam vàng 18k mã DY2746

67.370.000₫
Dây chuyền vàng 18k italy nhập khẩu nguyên chiếc mã DY2746 sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế sang trọng ,kiểu dáng hiện đại trẻ trung tạo nên nét năng động...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nam vàng 18k mã DY2745

46.560.000₫
Dây chuyền vàng 18k italy nhập khẩu nguyên chiếc mã DY2745 sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế sang trọng ,kiểu dáng hiện đại trẻ trung tạo nên nét năng động...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nam vàng 18k mã DY2744

38.950.000₫
Dây chuyền vàng 18k italy nhập khẩu nguyên chiếc mã DY2744 sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế sang trọng ,kiểu dáng hiện đại trẻ trung tạo nên nét năng động...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nam vàng 18k mã DY2743

69.320.000₫
Dây chuyền vàng 18k italy nhập khẩu nguyên chiếc mã DY2743 sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế sang trọng ,kiểu dáng hiện đại trẻ trung tạo nên nét năng động...
Chi tiết sản phẩm