• 0913043690 - 0916028800
  • /
  • vangkimcuong97doican@gmail.com

Dây chuyền nam | dây chuyền nam vàng 18k, dây chuyền nam vàng italy

Dây chuyền nam

VÀNG TÂY              VÀNG Ý

VÀNG TRẮNG     VÀNG 10K

 

Dây chuyền nam 16k cao cấp mã DCM2798

83.328.000₫
Dây chuyền vàng 16k italy mã DCM2798 sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế sang trọng ,kiểu dáng hiện đại trẻ trung tạo nên nét năng động khỏe khoắn cho người sở hữu, với những...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nam 16k cao cấp mã DCM2797

75.090.000₫
Dây chuyền vàng 16k italy mã DCM2797 sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế sang trọng ,kiểu dáng hiện đại trẻ trung tạo nên nét năng động khỏe khoắn cho người sở hữu, với những...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nam 16k cao cấp mã DCM2796

106.458.000₫
Dây chuyền vàng 16k italy mã DCM2796 sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế sang trọng ,kiểu dáng hiện đại trẻ trung tạo nên nét năng động khỏe khoắn cho người sở hữu, với những...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nam 16k cao cấp mã DCM2795

78.500.000₫
Dây chuyền vàng 16k italy mã DCM2795 sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế sang trọng ,kiểu dáng hiện đại trẻ trung tạo nên nét năng động khỏe khoắn cho người sở hữu, với những...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nam 16k cao cấp mã DCM2794

48.910.000₫
Dây chuyền vàng 16k italy mã DCM2794 sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế sang trọng ,kiểu dáng hiện đại trẻ trung tạo nên nét năng động khỏe khoắn cho người sở hữu, với những...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nam 16k cao cấp mã DCM2793

124.636.000₫
Dây chuyền vàng 16k italy mã DCM2793 sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế sang trọng ,kiểu dáng hiện đại trẻ trung tạo nên nét năng động khỏe khoắn cho người sở hữu, với những...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nam 16k cao cấp mã DCM2792

78.269.000₫
Dây chuyền vàng 16k italy mã DCM2792 sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế sang trọng ,kiểu dáng hiện đại trẻ trung tạo nên nét năng động khỏe khoắn cho người sở hữu, với những...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nam 16k cao cấp mã DCM2791

70.500.000₫
Dây chuyền vàng 16k italy mã DCM2791 sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế sang trọng ,kiểu dáng hiện đại trẻ trung tạo nên nét năng động khỏe khoắn cho người sở hữu, với những...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nam 16k cao cấp mã DCM2790

37.400.000₫
Dây chuyền vàng 16k italy mã DC2790 sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế sang trọng ,kiểu dáng hiện đại trẻ trung tạo nên nét năng động khỏe khoắn cho người sở hữu, với...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nam 16k cao cấp mã DCM2789

50.660.000₫
Dây chuyền vàng 16k italy mã DC2789 sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế sang trọng ,kiểu dáng hiện đại trẻ trung tạo nên nét năng động khỏe khoắn cho người sở hữu, với...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nam 16k cao cấp mã DCM2788

49.568.000₫
Dây chuyền vàng 16k italy mã DC2788 sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế sang trọng ,kiểu dáng hiện đại trẻ trung tạo nên nét năng động khỏe khoắn cho người sở hữu, với...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nam 16k cao cấp mã DCM2787

65.000.000₫
Dây chuyền vàng 16k italy mã DC2787 sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế sang trọng ,kiểu dáng hiện đại trẻ trung tạo nên nét năng động khỏe khoắn cho người sở hữu, với...
Chi tiết sản phẩm