• 0913043690 - 0916028800
  • /
  • vangkimcuong97doican@gmail.com

Lắc tay nữ vàng trắng | lắc tay nữ, vàng kim cương

Lắc tay nữ vàng trắng

Lắc tay nữ vàng trắng 18k italy mã VY1290

22.600.000₫
Lắc tay nữ  vàng trắng 18k là vàng cao cấp được thiết kế và sản xuất theo công nghê 3D tiên tiên nhất trong nước , kiểu dáng mang phong cách trẻ trung năng động , nhẹ nhàng nữ tính , tôn lên...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng trắng 18k italy mã VY1291

15.300.000₫
Lắc tay nữ  vàng trắng 18k là vàng cao cấp được thiết kế và sản xuất theo công nghê 3D tiên tiên nhất trong nước , kiểu dáng mang phong cách trẻ trung năng động , nhẹ nhàng nữ tính , tôn lên...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng trắng 18k italy mã VY1292

45.900.000₫
Lắc tay nữ PANDORA vàng trắng 18k là vàng cao cấp được thiết kế và sản xuất theo công nghê 3D tiên tiên nhất trong nước , kiểu dáng mang phong cách trẻ trung năng động , nhẹ nhàng nữ tính , tôn lên...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng trắng 18k italy mã VY1293

37.400.000₫
Lắc tay nữ PANDORA vàng trắng 18k là vàng cao cấp được thiết kế và sản xuất theo công nghê 3D tiên tiên nhất trong nước , kiểu dáng mang phong cách trẻ trung năng động , nhẹ nhàng nữ tính , tôn lên...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng trắng 18k italy mã VY1294

22.700.000₫
Lắc tay nữ lắc bi vàng trắng 18k là vàng cao cấp được thiết kế và sản xuất theo công nghê 3D tiên tiên nhất trong nước , kiểu dáng mang phong cách trẻ trung năng động , nhẹ nhàng nữ tính , tôn...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng trắng 18k italy mã VY1295

41.500.000₫
Lắc tay nữ PANDORA  vàng trắng 18k là vàng cao cấp được thiết kế và sản xuất theo công nghê 3D tiên tiên nhất trong nước , kiểu dáng mang phong cách trẻ trung năng động , nhẹ nhàng nữ tính , tôn...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng trắng 18k italy mã VY1296

43.100.000₫
Lắc tay nữ PANDORA vàng trắng 18k là vàng cao cấp được thiết kế và sản xuất theo công nghê 3D tiên tiên nhất trong nước , kiểu dáng mang phong cách trẻ trung năng động , nhẹ nhàng nữ tính , tôn lên được...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng trắng 18k italy mã VY1297

37.500.000₫
Lắc tay nữ PANDORA  vàng trắng 18k là vàng cao cấp được thiết kế và sản xuất theo công nghê 3D tiên tiên nhất trong nước , kiểu dáng mang phong cách trẻ trung năng động , nhẹ nhàng nữ tính , tôn lên...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng trắng 18k italy mã VY1298

37.500.000₫
Lắc tay nữ PANDORA  vàng trắng 18k là vàng cao cấp được thiết kế và sản xuất theo công nghê 3D tiên tiên nhất trong nước , kiểu dáng mang phong cách trẻ trung năng động , nhẹ nhàng nữ tính , tôn lên...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng trắng 18k italy mã VY1307

25.900.000₫
Lắc tay nữ vàng trắng 18k là vàng cao cấp được thiết kế và sản xuất theo công nghê 3D tiên tiên nhất trong nước , kiểu dáng mang phong cách trẻ trung năng động , nhẹ nhàng nữ tính , tôn lên được...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng trắng 18k italy mã VY1309

49.900.000₫
Lắc tay nữ vàng trắng 18k là vàng cao cấp được thiết kế và sản xuất theo công nghê 3D tiên tiên nhất trong nước , kiểu dáng mang phong cách trẻ trung năng động , nhẹ nhàng nữ tính , tôn lên được...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng trắng 18k italy mã VY1311

25.300.000₫
Lắc tay nữ vàng trắng 18k là vàng cao cấp được thiết kế và sản xuất theo công nghê 3D tiên tiên nhất trong nước , kiểu dáng mang phong cách trẻ trung năng động , nhẹ nhàng nữ tính , tôn lên được...
Chi tiết sản phẩm