• 0913043690 - 0916028800
  • /
  • vangkimcuong97doican@gmail.com

HOA TAI VÀNG TÂY

Hoa tai vàng tây

hoa tai nữ vàng tây

Hoa tai vàng tây mã KV1069

4.090.000₫
Khuyên tai mã số KV1069 là vàng 16k cao cấp thiết kế trên công nghệ 3D tiến tiến và hiện đại nhất hiện nay . Thiết kế kiểu dáng trẻ trung, lịch sử , mỗi chi tiết luôn được chế tạo...
Chi tiết sản phẩm

Hoa tai vàng tây mã KV1045

3.300.000₫
Khuyên tai mã số KV1045 là vàng 16k cao cấp thiết kế trên công nghệ 3D tiến tiến và hiện đại nhất hiện nay . Thiết kế kiểu dáng trẻ trung, lịch sử , mỗi chi tiết luôn được chế tạo một...
Chi tiết sản phẩm

Hoa tai vàng tây mã KV1044

5.230.000₫
Khuyên tai mã số KV1044 là vàng 16k cao cấp thiết kế trên công nghệ 3D tiến tiến và hiện đại nhất hiện nay . Thiết kế kiểu dáng trẻ trung, lịch sử , mỗi chi tiết luôn được chế tạo một...
Chi tiết sản phẩm

Hoa tai vàng tây mã KV1043

4.490.000₫
Khuyên tai mã số KV1043 là vàng 16k cao cấp thiết kế trên công nghệ 3D tiến tiến và hiện đại nhất hiện nay . Thiết kế kiểu dáng trẻ trung, lịch sử , mỗi chi tiết luôn được chế tạo một...
Chi tiết sản phẩm

Hoa tai vàng tây mã KV1041

5.150.000₫
Khuyên tai mã số KV1041 là vàng 16k cao cấp thiết kế trên công nghệ 3D tiến tiến và hiện đại nhất hiện nay . Thiết kế kiểu dáng trẻ trung, lịch sử , mỗi chi tiết luôn được chế tạo một...
Chi tiết sản phẩm

Hoa tai vàng tây mã KV1038

5.020.000₫
Khuyên tai mã số KV1038 là vàng 16k cao cấp thiết kế trên công nghệ 3D tiến tiến và hiện đại nhất hiện nay . Thiết kế kiểu dáng trẻ trung, lịch sử , mỗi chi tiết luôn được chế tạo một...
Chi tiết sản phẩm

Hoa tai vàng tây mã KV1037

5.020.000₫
Khuyên tai mã số KV1037 là vàng 16k cao cấp thiết kế trên công nghệ 3D tiến tiến và hiện đại nhất hiện nay . Thiết kế kiểu dáng trẻ trung, lịch sử , mỗi chi tiết luôn được chế tạo một...
Chi tiết sản phẩm

Hoa tai vàng tây mã KV1036

7.760.000₫
Khuyên tai mã số KV1036 là vàng 16k cao cấp thiết kế trên công nghệ 3D tiến tiến và hiện đại nhất hiện nay . Thiết kế kiểu dáng trẻ trung, lịch sử , mỗi chi tiết luôn được chế tạo...
Chi tiết sản phẩm

Hoa tai vàng tây mã KV1031

3.660.000₫
Khuyên tai mã số KV1031 là vàng 16k cao cấp thiết kế trên công nghệ 3D tiến tiến và hiện đại nhất hiện nay . Thiết kế kiểu dáng trẻ trung, lịch sử , mỗi chi tiết luôn được chế tạo...
Chi tiết sản phẩm

Hoa tai vàng tây mã KV1029

4.650.000₫
Khuyên tai mã số KV1029 là vàng 16k cao cấp thiết kế trên công nghệ 3D tiến tiến và hiện đại nhất hiện nay . Thiết kế kiểu dáng trẻ trung, lịch sử , mỗi chi tiết luôn được chế tạo một...
Chi tiết sản phẩm

Hoa tai vàng tây mã KV1023

16.300.000₫
Khuyên tai mã số KV1023 là vàng 16k cao cấp thiết kế trên công nghệ 3D tiến tiến và hiện đại nhất hiện nay . Thiết kế kiểu dáng trẻ trung, lịch sử , mỗi chi tiết luôn được chế tạo một...
Chi tiết sản phẩm

Hoa tai vàng tây mã KV1015

6.420.000₫
Khuyên tai mã số KV1015  là vàng 16k cao cấp thiết kế trên công nghệ 3D tiến tiến và hiện đại nhất hiện nay . Thiết kế kiểu dáng trẻ trung, lịch sử , mỗi chi tiết luôn được chế tạo...
Chi tiết sản phẩm