• 0913043690 - 0916028800
  • /
  • vangkimcuong97doican@gmail.com

Dây chuyền nữ vàng tây | dây chuyền nữ, dây nữ, vàng kim cương

Dây chuyền nữ vàng tây

Dây chuyền nữ vàng tây 18K mã MY1490

8.980.000₫
Mặt dây  chuyền  nữ vàng 18k  mã MY1490 là vàng  cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được thiết kế với kiểu dáng thanh tao nhẹ nhàng , sự kết hợp màu sắc rất sáng và đa dạng  bắt mắt càng tôn lên được...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng tây 18K mã MY1489

11.960.000₫
Mặt dây  chuyền  nữ vàng 18k  mã MY1489 là vàng  cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được thiết kế với kiểu dáng thanh tao nhẹ nhàng , sự kết hợp màu sắc rất sáng và đa dạng  bắt mắt càng tôn lên được sự...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng tây 18K mã MY1488

12.890.000₫
Mặt dây  chuyền  nữ vàng 18k  mã MY1488 là vàng  cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được thiết kế với kiểu dáng thanh tao nhẹ nhàng , sự kết hợp màu sắc rất sáng và đa dạng  bắt mắt càng tôn lên được sự...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng tây 18K mã MY1487

9.090.000₫
Mặt dây  chuyền  nữ vàng 18k  mã MY1487 là vàng  cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được thiết kế với kiểu dáng thanh tao nhẹ nhàng , sự kết hợp màu sắc rất sáng và đa dạng  bắt mắt càng tôn lên được sự...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng tây 18K mã MY1486

16.070.000₫
Mặt dây  chuyền  nữ vàng 18k  mã MY1486 là vàng  cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được thiết kế với kiểu dáng thanh tao nhẹ nhàng , sự kết hợp màu sắc rất sáng và đa dạng  bắt mắt càng tôn lên được sự...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng tây 18K mã MY1485

17.030.000₫
Mặt dây  chuyền  nữ vàng 18k  mã MY1485 là vàng  cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được thiết kế với kiểu dáng thanh tao nhẹ nhàng , sự kết hợp màu sắc rất sáng và đa dạng  bắt mắt càng tôn lên được sự...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng tây 18K mã MY1484

5.090.000₫
Mặt dây  chuyền  nữ vàng 18k  mã MY1484 là vàng  cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được thiết kế với kiểu dáng thanh tao nhẹ nhàng , sự kết hợp màu sắc rất sáng và đa dạng  bắt mắt càng tôn lên được sự...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng tây 18K mã MY1483

6.470.000₫
Mặt dây  chuyền  nữ vàng 18k  mã MY1483 là vàng  cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được thiết kế với kiểu dáng thanh tao nhẹ nhàng , sự kết hợp màu sắc rất sáng và đa dạng  bắt mắt càng tôn lên được sự...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng tây 18K mã MY1482

11.590.000₫
Mặt dây  chuyền  nữ vàng 18k  mã MY1482 là vàng  cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được thiết kế với kiểu dáng thanh tao nhẹ nhàng , sự kết hợp màu sắc rất sáng và đa dạng  bắt mắt càng tôn lên được sự...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng tây 18K mã MY1481

16.520.000₫
Mặt dây  chuyền  nữ vàng 18k  mã MY1481 là vàng  cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được thiết kế với kiểu dáng thanh tao nhẹ nhàng , sự kết hợp màu sắc rất sáng và đa dạng  bắt mắt càng tôn lên được sự...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng tây 18K mã MY1480

19.360.000₫
Mặt dây  chuyền  nữ vàng 18k  mã MY1480 là vàng  cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được thiết kế với kiểu dáng thanh tao nhẹ nhàng , sự kết hợp màu sắc rất sáng và đa dạng  bắt mắt càng tôn lên được sự...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng tây 18K mã MY1479

22.270.000₫
Mặt dây  chuyền  nữ vàng 18k  mã MY1479 là vàng  cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được thiết kế với kiểu dáng thanh tao nhẹ nhàng , sự kết hợp màu sắc rất sáng và đa dạng  bắt mắt càng tôn lên được sự...
Chi tiết sản phẩm