• 0913043690 - 0916028800
  • /
  • vangkimcuong97doican@gmail.com

Vòng charm Pandora Italy

Vòng charm Pandora Italy

Vòng charm Pandora Italy VY1398

25.880.000₫
Mẫu PANDORA VY1398 là vàng cao cấp 18k nhập khẩu Italy, giá có thể lên xuống trung bình từ 16-25 triệu tùy theo quý khách mix nhiều charm hay ít charm. Vòng nữ vàng tây 18k sang trọng...
Chi tiết sản phẩm

Vòng charm Pandora Italy VY1397

26.580.000₫
Mẫu PANDORA VY1397 là vàng cao cấp 18k nhập khẩu Italy, giá có thể lên xuống trung bình từ 16-25 triệu tùy theo quý khách mix nhiều charm hay ít charm. Vòng nữ vàng tây 18k sang trọng...
Chi tiết sản phẩm

Vòng charm Pandora Italy VY1394

12.270.000₫
Mẫu PANDORA VY1394 là vàng cao cấp 18k nhập khẩu Italy, giá có thể lên xuống trung bình từ 16-25 triệu tùy theo quý khách mix nhiều charm hay ít charm. Vòng nữ vàng tây 18k sang trọng...
Chi tiết sản phẩm

Vòng charm Pandora Italy VY1392

9.510.000₫
Mẫu PANDORA VY1392 là vàng cao cấp 18k nhập khẩu Italy, giá có thể lên xuống trung bình từ 16-25 triệu tùy theo quý khách mix nhiều charm hay ít charm. Vòng nữ vàng tây 18k sang trọng...
Chi tiết sản phẩm

Vòng charm Pandora Italy VY1417

13.180.000₫
Mẫu PANDORA VY1417 là vàng cao cấp 18k nhập khẩu Italy, giá có thể lên xuống trung bình từ 16-25 triệu tùy theo quý khách mix nhiều charm hay ít charm. Vòng nữ vàng tây 18k sang trọng...
Chi tiết sản phẩm

Vòng charm Pandora Italy VY1305

25.570.000₫
Mẫu PANDORA VY1305 là vàng cao cấp 18k nhập khẩu Italy có giá 25.57 triệu, giá có thể lên xuống trung bình từ 16-25 triệu tùy theo quý khách mix nhiều charm hay ít charm. Vòng nữ vàng...
Chi tiết sản phẩm

Vòng charm Pandora Italy VY1304

35.470.000₫
Mẫu PANDORA VY1304 là vàng cao cấp 18k nhập khẩu Italy có giá 35.470 triệu, giá có thể lên xuống trung bình từ 16-25 triệu tùy theo quý khách mix nhiều charm hay ít charm. Vòng nữ vàng...
Chi tiết sản phẩm

Vòng charm Pandora Italy VY1303

Mẫu PANDORA VY1303 là vàng cao cấp 18k nhập khẩu Italy có giá 34.360 triệu, giá có thể lên xuống trung bình từ 16-25 triệu tùy theo quý khách mix nhiều charm hay ít charm. Vòng nữ vàng...
Liên hệ

Vòng charm Pandora Italy VY1302

34.270.000₫
Mẫu PANDORA VY1302 là vàng cao cấp 18k nhập khẩu Italy có giá 35.37 triệu, giá có thể lên xuống trung bình từ 16-25 triệu tùy theo quý khách mix nhiều charm hay ít charm. Vòng nữ vàng...
Chi tiết sản phẩm

Vòng charm Pandora Italy VY1301

35.370.000₫
Mẫu PANDORA VY1301 là vàng cao cấp 18k nhập khẩu Italy có giá 35.370 triệu, giá có thể lên xuống trung bình từ 16-25 triệu tùy theo quý khách mix nhiều charm hay ít charm. Vòng nữ vàng...
Chi tiết sản phẩm

Vòng charm Pandora Italy VY1298

28.400.000₫
Mẫu PANDORA VY1298 là vàng cao cấp 18k nhập khẩu Italy có giá 28.40 triệu, giá có thể lên xuống trung bình từ 16-25 triệu tùy theo quý khách mix nhiều charm hay ít charm. Vòng nữ vàng...
Chi tiết sản phẩm

Vòng charm Pandora Italy VY1297

28.400.000₫
Mẫu PANDORA VY1297 là vàng cao cấp 18k nhập khẩu Italy có giá 28,40 triệu, giá có thể lên xuống trung bình từ 16-25 triệu tùy theo quý khách mix nhiều charm hay ít charm. Vòng nữ vàng...
Chi tiết sản phẩm