• 0913043690 - 0916028800
  • /
  • vangkimcuong97doican@gmail.com

Vòng charm Pandora Italy

Vòng charm Pandora Italy

Vòng Charm Pandora nữ vàng VY1487

35.150.000₫
Vòng Charm Pandora nữ vàng VY1487 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại. Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng , sắc nét từng chi tiết dù là...
Chi tiết sản phẩm

Vòng Charm Pandora nữ vàng VY1486

31.190.000₫
Vòng Charm Pandora nữ vàng VY1486 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại. Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng , sắc nét từng chi tiết dù là...
Chi tiết sản phẩm

Vòng Charm Pandora nữ vàng VY1485

31.170.000₫
Vòng Charm Pandora nữ vàng VY1485 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại. Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng , sắc nét từng chi tiết dù là...
Chi tiết sản phẩm

Vòng Charm Pandora nữ vàng VY1484

35.060.000₫
Vòng Charm Pandora nữ vàng VY1484 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại. Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng , sắc nét từng chi tiết dù là...
Chi tiết sản phẩm

Vòng Charm Pandora nữ vàng VY1483

30.040.000₫
Vòng Charm Pandora nữ vàng VY1483 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại. Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng , sắc nét từng chi tiết dù là...
Chi tiết sản phẩm

Vòng Charm Pandora nữ vàng VY1482

20.930.000₫
Vòng Charm Pandora nữ vàng VY1482 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại. Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng , sắc nét từng chi tiết dù là...
Chi tiết sản phẩm

Vòng Charm Pandora nữ vàng VY1481

37.610.000₫
Vòng Charm Pandora nữ vàng VY1481 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại. Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng , sắc nét từng chi tiết dù là nhỏ nhất...
Chi tiết sản phẩm

Vòng Charm Pandora nữ vàng VY1480

37.070.000₫
Vòng Charm Pandora nữ vàng VY1480 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại. Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng , sắc nét từng chi tiết dù là nhỏ nhất ....
Chi tiết sản phẩm

Vòng Charm Pandora nữ vàng VY1479

44.230.000₫
Vòng Charm Pandora nữ vàng VY1479 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại. Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng , sắc nét từng chi tiết dù là nhỏ nhất ....
Chi tiết sản phẩm

Vòng Charm Pandora nữ vàng VY1478

30.790.000₫
Vòng Charm Pandora nữ vàng VY1478 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại. Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng , sắc nét từng chi tiết dù là nhỏ nhất ....
Chi tiết sản phẩm

Vòng Charm Pandora nữ vàng VY1477

40.190.000₫
Vòng Charm Pandora nữ vàng VY1477 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại. Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng , sắc nét từng chi tiết dù là nhỏ nhất ....
Chi tiết sản phẩm

Vòng Charm Pandora vàng hồng 18k Italy VY1476

42.070.000₫
Vòng Charm Pandora vàng hồng 18k Italy VY1476 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại. Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng , sắc nét từng chi tiết dù là nhỏ...
Chi tiết sản phẩm