• 0913043690 - 0916028800
  • /
  • vangkimcuong97doican@gmail.com

Trang sức bộ | vàng trắng, vàng 18k, trang sức đá quý, trang sức nữ

Bộ trang Sức Vàng trắng BY6215

25.270.000₫
Bộ trang sức BY6215 vàng  cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, đá kim cương nhân tạo. Được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại bậc nhất . Màu sắc tinh tế nhã nhặn , phù hợp với mọi...
Chi tiết sản phẩm

Bộ trang Sức Vàng trắng BY6212

37.900.000₫
Bộ trang sức BY6212 vàng  cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, đá kim cương nhân tạo. Được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại bậc nhất . Màu sắc tinh tế nhã nhặn , phù hợp với mọi...
Chi tiết sản phẩm

Bộ trang Sức Vàng trắng BY6211

26.500.000₫
Bộ trang sức BY6211 vàng  cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, đá kim cương nhân tạo. Được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại bậc nhất . Màu sắc tinh tế nhã nhặn , phù hợp với mọi...
Chi tiết sản phẩm

Bộ trang Sức Vàng trắng BY6210

20.390.000₫
Bộ trang sức BY6210 vàng  cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, đá kim cương nhân tạo. Được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại bậc nhất . Màu sắc tinh tế nhã nhặn , phù hợp với...
Chi tiết sản phẩm

Bộ trang Sức Vàng trắng BY6209

23.240.000₫
Bộ trang sức BY6209 vàng  cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, đá kim cương nhân tạo. Được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại bậc nhất . Màu sắc tinh tế nhã nhặn , phù hợp với mọi...
Chi tiết sản phẩm

Bộ trang Sức Vàng trắng BY6208

21.820.000₫
Bộ trang sức BY6208 vàng  cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, đá kim cương nhân tạo. Được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại bậc nhất . Màu sắc tinh tế nhã nhặn , phù hợp với mọi...
Chi tiết sản phẩm

Bộ trang Sức Vàng trắng BY6207

14.750.000₫
Bộ trang sức BY6207 vàng trắng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, đá kim cương nhân tạo. Được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại bậc nhất . Màu sắc tinh tế nhã nhặn , phù hợp với...
Chi tiết sản phẩm

Bộ trang Sức Vàng trắng BY6206

14.540.000₫
Bộ trang sức BY6206 vàng hồng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, đá kim cương nhân tạo. Được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại bậc nhất . Màu sắc tinh tế nhã nhặn , phù hợp với...
Chi tiết sản phẩm

Bộ trang Sức Vàng trắng BY6205

26.040.000₫
Bộ trang sức BY6205 vàng trắng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, đá kim cương nhân tạo. Được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại bậc nhất . Màu sắc tinh tế nhã nhặn , phù hợp với...
Chi tiết sản phẩm

Bộ trang Sức Vàng trắng BY6155

81.100.000₫
Bộ trang sức BY6155 vàng trắng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, đá kim cương nhân tạo. Được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại bậc nhất . Màu sắc tinh tế nhã nhặn , phù hợp với...
Chi tiết sản phẩm

Bộ trang Sức Vàng trắng BY6165

53.100.000₫
Bộ trang sức BY6165 vàng trắng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, đá kim cương nhân tạo. Được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại bậc nhất . Màu sắc tinh tế nhã nhặn , phù hợp với...
Chi tiết sản phẩm

Bộ trang Sức Vàng trắng BY6164

63.400.000₫
Bộ trang sức BY6164 vàng trắng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, đá kim cương nhân tạo. Được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại bậc nhất . Màu sắc tinh tế nhã nhặn , phù hợp với...
Chi tiết sản phẩm