• 0913043690 - 0916028800
  • /
  • vangkimcuong97doican@gmail.com

Dây chuyền nữ vàng Italy | dây chuyền nữ, vàng 18k, vàng trắng,

Dây chuyền nữ vàng Italy

Dây chuyền nữ vàng 18k mã DY1998

11.350.000₫
Dây chuyền nữ vàng italy DY1998 được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường nét tinh sảo sắc nét đến từng chi tiết . Dây chuyền được nhiều người...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng 18k mã DY1997

19.780.000₫
Dây chuyền nữ vàng italy DY1997 được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường nét tinh sảo sắc nét đến từng chi tiết . Dây chuyền được nhiều người...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng 18k mã DY1996

23.690.000₫
Dây chuyền nữ vàng italy DY1996 được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường nét tinh sảo sắc nét đến từng chi tiết . Dây chuyền được nhiều người...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng 18k mã DY1995

22.040.000₫
Dây chuyền nữ vàng italy DY1995 được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường nét tinh sảo sắc nét đến từng chi tiết . Dây chuyền được nhiều người...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng 18k mã DY1994

24.710.000₫
Dây chuyền nữ vàng italy DY1994 được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường nét tinh sảo sắc nét đến từng chi tiết . Dây chuyền được nhiều người...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng 18k mã DY1993

23.060.000₫
Dây chuyền nữ vàng italy DY1993 được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường nét tinh sảo sắc nét đến từng chi tiết . Dây chuyền được nhiều người...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng 18k mã DY1992

25.090.000₫
Dây chuyền nữ vàng italy DY1992 được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường nét tinh sảo sắc nét đến từng chi tiết . Dây chuyền được nhiều người...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng 18k mã DY1991

16.720.000₫
Dây chuyền nữ vàng italy DY1991 được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường nét tinh sảo sắc nét đến từng chi tiết . Dây chuyền được nhiều người...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng 18k mã DY1990

27.410.000₫
Dây chuyền nữ vàng italy DY1990 được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường nét tinh sảo sắc nét đến từng chi tiết . Dây chuyền được nhiều người...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng 18k mã DY1989

16.370.000₫
Dây chuyền nữ vàng italy DY1989 được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường nét tinh sảo sắc nét đến từng chi tiết . Dây chuyền được nhiều người...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng 18k mã DY1988

20.780.000₫
Dây chuyền nữ vàng italy DY1988 được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường nét tinh sảo sắc nét đến từng chi tiết . Dây chuyền được nhiều người...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng 18k mã DY1987

9.240.000₫
Dây chuyền nữ vàng italy DY1987 được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường nét tinh sảo sắc nét đến từng chi tiết . Dây chuyền được nhiều người...
Chi tiết sản phẩm