• 0913043690 - 0916028800
  • /
  • vangkimcuong97doican@gmail.com

Nhẫn Nam Ổ Kim Cương Nhân Tạo

Nhẫn Nam Ổ Kim Cương Nhân Tạo

Nhẫn nam vàng trắng mã NY2052

23.200.000₫
Nhẫn nam cao cấp vàng  ổ kim cương nhân tạo 18k, mã số NY2052 nhập khẩu nguyên chiếc Italy,  được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường thiết kế  tinh sảo sắc nét đến từng...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng trắng mã NY2051

20.700.000₫
Nhẫn nam cao cấp vàng  ổ kim cương nhân tạo 18k, mã số NY2051 nhập khẩu nguyên chiếc Italy,  được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường thiết kế  tinh sảo sắc nét đến từng...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng trắng mã NY2050

21.200.000₫
Nhẫn nam cao cấp vàng  ổ kim cương nhân tạo 18k, mã số NY2050 nhập khẩu nguyên chiếc Italy,  được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường thiết kế  tinh sảo sắc nét đến từng...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng trắng mã NY2046

15.300.000₫
Nhẫn nam cao cấp vàng  ổ kim cương nhân tạo 18k, mã số NY2046 nhập khẩu nguyên chiếc Italy,  được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường thiết kế  tinh sảo sắc nét đến từng chi...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng trắng mã NY2039

24.000.000₫
Nhẫn nam cao cấp vàng  ổ kim cương nhân tạo 18k, mã số NY2039 nhập khẩu nguyên chiếc Italy,  được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường thiết kế  tinh sảo sắc nét đến từng chi...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng trắng mã NY2038

16.700.000₫
Nhẫn nam cao cấp vàng  ổ kim cương nhân tạo 18k, mã số NY2038 nhập khẩu nguyên chiếc Italy,  được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường thiết kế  tinh sảo sắc nét đến từng...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng trắng mã NY2037

19.100.000₫
Nhẫn nam cao cấp vàng  ổ kim cương nhân tạo 18k, mã số NY2037 nhập khẩu nguyên chiếc Italy,  được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường thiết kế  tinh sảo sắc nét đến từng...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng trắng mã NY2035

17.700.000₫
Nhẫn nam cao cấp vàng  ổ kim cương nhân tạo 18k, mã số NY2035 nhập khẩu nguyên chiếc Italy,  được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường thiết kế  tinh sảo sắc nét đến từng...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng trắng mã NY2031

21.600.000₫
Nhẫn nam cao cấp vàng  ổ kim cương nhân tạo 18k, mã số NY2031 nhập khẩu nguyên chiếc Italy,  được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường thiết kế  tinh sảo sắc nét đến từng...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng trắng mã NY2030

20.600.000₫
Nhẫn nam cao cấp vàng  ổ kim cương nhân tạo 18k, mã số NY2030 nhập khẩu nguyên chiếc Italy,  được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường thiết kế  tinh sảo sắc nét đến từng...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng trắng mã NY2029

16.700.000₫
Nhẫn nam cao cấp vàng  ổ kim cương nhân tạo 18k, mã số NY2029 nhập khẩu nguyên chiếc Italy,  được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường thiết kế  tinh sảo sắc nét đến từng...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng trắng mã NY2028

16.700.000₫
Nhẫn nam cao cấp vàng  ổ kim cương nhân tạo 18k, mã số NY2028 nhập khẩu nguyên chiếc Italy,  được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường thiết kế  tinh sảo sắc nét đến từng...
Chi tiết sản phẩm