• 0913043690 - 0916028800
  • /
  • vangkimcuong97doican@gmail.com

Nhẫn Nam Vàng 18k

Nhẫn Nam Vàng 18k

Nhẫn nam vàng 18K mã NY2049

22.700.000₫
Nhẫn nam cao cấp vàng  ổ kim cương nhân tạo 18k, mã số NY2049 nhập khẩu nguyên chiếc Italy,  được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường thiết kế  tinh sảo sắc nét đến từng chi...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng 18K mã NY2048

26.700.000₫
Nhẫn nam cao cấp vàng  ổ kim cương nhân tạo 18k, mã số NY2048 nhập khẩu nguyên chiếc Italy,  được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường thiết kế  tinh sảo sắc nét đến từng chi...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng 18K mã NY2034

27.200.000₫
Nhẫn nam cao cấp vàng  ổ kim cương nhân tạo 18k, mã số NY2034 nhập khẩu nguyên chiếc Italy,  được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường thiết kế  tinh sảo sắc nét đến từng...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng 18K mã NY2026

16.900.000₫
Nhẫn nam cao cấp vàng  ổ kim cương nhân tạo 18k, mã số NY2026 nhập khẩu nguyên chiếc Italy,  được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường thiết kế  tinh sảo sắc nét đến từng...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng 18K mã NY2025

10.700.000₫
Nhẫn nam cao cấp vàng  ổ kim cương nhân tạo 18k, mã số NY2025 nhập khẩu nguyên chiếc Italy,  được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường thiết kế  tinh sảo sắc nét đến từng...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng 18K mã NY2024

20.200.000₫
Nhẫn nam cao cấp vàng  ổ kim cương nhân tạo 18k, mã số NY2024 nhập khẩu nguyên chiếc Italy,  được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường thiết kế  tinh sảo sắc nét đến từng...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng 18K mã NY2023

20.300.000₫
Nhẫn nam cao cấp vàng  ổ kim cương nhân tạo 18k, mã số NY2023 nhập khẩu nguyên chiếc Italy,  được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường thiết kế  tinh sảo sắc nét đến từng...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng 18K mã NY2020

27.100.000₫
Nhẫn nam cao cấp vàng  ổ kim cương nhân tạo 18k, mã số NY2020 nhập khẩu nguyên chiếc Italy,  được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường thiết kế  tinh sảo sắc nét đến từng...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng 18K mã NY2014

26.900.000₫
Nhẫn nam cao cấp vàng  ổ kim cương nhân tạo 18k, mã số NY2014 nhập khẩu nguyên chiếc Italy,  được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường thiết kế  tinh sảo sắc nét đến từng chi...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng 18k mã NY2448

23.600.000₫
Nhẫn nam cao cấp vàng  ổ kim cương nhân tạo 18k, mã số NY2448 nhập khẩu nguyên chiếc Italy,  được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường thiết kế  tinh sảo sắc nét đến từng chi...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng 18k mã NY2369

11.700.000₫
Nhẫn nam cao cấp vàng  ổ kim cương nhân tạo 18k, mã số NY2369 nhập khẩu nguyên chiếc Italy,  được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường thiết kế  tinh sảo sắc nét đến từng...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng 18K mã NC2363

23.300.000₫
Nhẫn nam cao cấp vàng  ổ kim cương nhân tạo 18k, mã số NY2356 nhập khẩu nguyên chiếc Italy,  được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường thiết kế  tinh sảo sắc nét đến từng...
Chi tiết sản phẩm