• 0913043690 - 0916028800
  • /
  • vangkimcuong97doican@gmail.com

Nhẫn Nam Vàng 18k

Nhẫn Nam Vàng 18k

Nhẫn nam vàng trắng NY2489

20.100.000₫
Nhẫn nam vàng trắng cao cấp 18k NY2489 nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường nét tinh sảo sắc nét đến từng chi...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng trắng NY2488

24.120.000₫
Nhẫn nam vàng trắng cao cấp 18k NY2488 nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường nét tinh sảo sắc nét đến từng chi...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng trắng NY2487

20.350.000₫
Nhẫn nam vàng trắng cao cấp 18k NY2487 nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường nét tinh sảo sắc nét đến từng chi...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng trắng NY2486

26.610.000₫
Nhẫn nam vàng trắng cao cấp 18k NY2486 nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường nét tinh sảo sắc nét đến từng...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng trắng NY2485

17.670.000₫
Nhẫn nam vàng trắng cao cấp 18k NY2485 nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường nét tinh sảo sắc nét đến từng...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng trắng NY2484

21.440.000₫
Nhẫn nam vàng trắng cao cấp 18k NY2484 nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường nét tinh sảo sắc nét đến từng chi...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng trắng NY2483

25.230.000₫
Nhẫn nam vàng trắng cao cấp 18k NY2483 nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường nét tinh sảo sắc nét đến từng...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng trắng NY2482

15.420.000₫
Nhẫn nam vàng trắng cao cấp 18k NY2482 nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường nét tinh sảo sắc nét đến từng...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng trắng NY2481

17.830.000₫
Nhẫn nam vàng trắng cao cấp 18k NY2481 nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường nét tinh sảo sắc nét đến từng...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng trắng NY2480

20.800.000₫
Nhẫn nam vàng trắng cao cấp 18k NY2480 nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường nét tinh sảo sắc nét đến từng...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng trắng NY2479

18.160.000₫
Nhẫn nam vàng trắng cao cấp 18k NY2479 nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường nét tinh sảo sắc nét đến từng...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng trắng NY2478

18.360.000₫
Nhẫn nam vàng trắng cao cấp 18k NY2478 nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường nét tinh sảo sắc nét đến từng...
Chi tiết sản phẩm