• 0913043690 - 0916028800
  • /
  • vangkimcuong97doican@gmail.com

Mặt dây chuyền nữ vàng trắng | dây chuyền nữ, vàng kim cương

Mặt dây chuyền nữ vàng trắng

Mặt dây nữ vàng trắng KY1050

8.499.061₫
Mẫu KY1050 là vàng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, kiềng có giá 19,2 triệu, mặt có giá 8,5 triệu. Mặt dây chuyền  vàng tây 18k sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng...
Chi tiết sản phẩm

Mặt dây nữ vàng trắng KY1048

9.398.962₫
Mẫu KY1048 là vàng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, kiềng có giá 15,7 triệu, mặt có giá 9,4 triệu. mặt dây chuyền  vàng tây 18k sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng...
Chi tiết sản phẩm

Mặt dây nữ vàng trắng KY1047

2.799.691₫
Mẫu KY1047 là vàng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, kiềng có giá 17,1 triệu, mặt có giá 2,8 triệu. mặt dây chuyền  vàng tây 18k sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng...
Chi tiết sản phẩm

Mặt dây nữ vàng trắng KY1042

7.799.139₫
Mẫu KY1042 là vàng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, kiềng có giá 14,8 triệu, mặt có giá 7,8 triệu. mặt dây chuyền  vàng tây 18k sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng...
Chi tiết sản phẩm

Mặt dây nữ vàng trắng KY1041

11.198.763₫
Mẫu KY1041 là vàng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, kiềng có giá 31,4 triệu, mặt có giá 11,2 triệu. mặt dây chuyền  vàng tây 18k sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng...
Chi tiết sản phẩm

Mặt dây nữ vàng trắng KY1030

9.183.986₫
Mẫu KY1030 là vàng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, kiềng có giá 17,1 triệu, mặt có giá 9,185 triệu. mặt dây chuyền  vàng tây 18k sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng...
Chi tiết sản phẩm

Mặt dây nữ vàng trắng KY1028

8.539.057₫
Mẫu KY1028 là vàng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, kiềng có giá 14,6 triệu, mặt có giá 8,54 triệu. mặt dây chuyền  vàng tây 18k sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng...
Chi tiết sản phẩm

Mặt dây nữ vàng trắng KY1027

10.078.887₫
Mẫu KY1027 là vàng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, kiềng có giá 9,32 triệu, mặt có giá 10,08 triệu. mặt dây chuyền  vàng tây 18k sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng...
Chi tiết sản phẩm

Mặt dây nữ vàng trắng DYMY1008

1.399.845₫
Mẫu DYMY1008 : dây là dây vàng trắng cao cấp 18k giá 5,39 triệu, mặt Dior nhập khẩu giá 1,4 triệu. Mặt dây chuyền  vàng tây 18k sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng , sắc nét...
Chi tiết sản phẩm

Mặt dây nữ vàng trắng DYMY1007

2.859.684₫
Mẫu DYMY1007 : dây là dây vàng trắng cao cấp 18k giá 5,43 triệu, mặt Dior nhập khẩu giá 2,86 triệu. Mặt dây chuyền  vàng tây 18k sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng , sắc nét...
Chi tiết sản phẩm

Mặt dây nữ vàng trắng DYMY1006

3.049.663₫
Mẫu DYMY1006 : dây là dây vàng trắng cao cấp 18k giá 3,02 triệu, mặt Dior nhập khẩu giá 3,05 triệu. Mặt dây chuyền  vàng tây 18k sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng , sắc nét...
Chi tiết sản phẩm

Mặt dây nữ vàng trắng DYMY1005

3.049.663₫
Mẫu DYMY1005 : dây là dây vàng trắng cao cấp 18k giá 4,2 triệu, mặt Dior nhập khẩu giá 3,05 triệu. Mặt dây chuyền  vàng tây 18k sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng , sắc nét...
Chi tiết sản phẩm