• 0913043690 - 0916028800
  • /
  • vangkimcuong97doican@gmail.com

Nhẫn Nam Vàng Tây

Nhẫn Nam Vàng Tây 10k 16k 18k

Nhẫn nam vàng tây 16k mã NC2131

18.800.000₫
Nhẫn nam cao cấp vàng  ổ kim cương nhân tạo 16k, mã số NC2131  sản xuất theo công nghệ 3D tiên tiến và hiện đại nhất trong nước , với những đường thiết kế  tinh sảo sắc nét đến từng chi tiết , kiểu dáng...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng tây 16k mã NC2130

19.300.000₫
Nhẫn nam cao cấp vàng  ổ kim cương nhân tạo 16k, mã số NC2130  sản xuất theo công nghệ 3D tiên tiến và hiện đại nhất trong nước , với những đường thiết kế  tinh sảo sắc nét đến từng chi tiết , kiểu dáng...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng tây 16k mã NC2129

17.500.000₫
Nhẫn nam cao cấp vàng  ổ kim cương nhân tạo 16k, mã số NC2129  sản xuất theo công nghệ 3D tiên tiến và hiện đại nhất trong nước , với những đường thiết kế  tinh sảo sắc nét đến từng chi tiết , kiểu dáng...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng tây 16k mã NC2128

17.500.000₫
Nhẫn nam cao cấp vàng  ổ kim cương nhân tạo 16k, mã số NC2128  sản xuất theo công nghệ 3D tiên tiến và hiện đại nhất trong nước , với những đường thiết kế  tinh sảo sắc nét đến từng chi tiết , kiểu dáng...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng tây 16k mã NC2127

18.000.000₫
Nhẫn nam cao cấp vàng  ổ kim cương nhân tạo 16k, mã số NC2127  sản xuất theo công nghệ 3D tiên tiến và hiện đại nhất trong nước , với những đường thiết kế  tinh sảo sắc nét đến từng chi tiết , kiểu dáng...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng tây 16k mã NC2126

17.200.000₫
Nhẫn nam cao cấp vàng  ổ kim cương nhân tạo 16k, mã số NC2126  sản xuất theo công nghệ 3D tiên tiến và hiện đại nhất trong nước , với những đường thiết kế  tinh sảo sắc nét đến từng chi tiết , kiểu dáng...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng tây 16k mã NC2131

18.800.000₫
Nhẫn nam cao cấp vàng  ổ kim cương nhân tạo 16k, mã số NC2131 sản xuất theo công nghệ 3D tiên tiến và hiện đại nhất trong nước , với những đường thiết kế  tinh sảo sắc nét đến từng chi tiết , kiểu dáng...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng tây 16k mã NC2130

19.300.000₫
Nhẫn nam cao cấp vàng  ổ kim cương nhân tạo 16k, mã số NC2130  sản xuất theo công nghệ 3D tiên tiến và hiện đại nhất trong nước , với những đường thiết kế  tinh sảo sắc nét đến từng chi tiết , kiểu dáng...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng tây 16k mã NC2129

17.500.000₫
Nhẫn nam cao cấp vàng  ổ kim cương nhân tạo 16k, mã số NC2129  sản xuất theo công nghệ 3D tiên tiến và hiện đại nhất trong nước , với những đường thiết kế  tinh sảo sắc nét đến từng chi tiết , kiểu dáng...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng tây 16k mã NC2128

17.500.000₫
Nhẫn nam cao cấp vàng  ổ kim cương nhân tạo 16k, mã số NC2128  sản xuất theo công nghệ 3D tiên tiến và hiện đại nhất trong nước , với những đường thiết kế  tinh sảo sắc nét đến từng chi tiết , kiểu dáng...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng tây 16k mã NC2127

18.000.000₫
Nhẫn nam cao cấp vàng  ổ kim cương nhân tạo 16k, mã số NC2127 nhập khẩu nguyên chiếc Italy,  được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường thiết kế  tinh sảo sắc nét đến từng...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng tây 16k mã NC2217

17.900.000₫
Nhẫn nam vàng cao cấp 16k NC2217  thiết kế 3D nghệ thuật  được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường thiết kế  tinh sảo sắc nét đến từng chi tiết , kiểu dáng...
Chi tiết sản phẩm