• 0913043690 - 0916028800
  • /
  • vangkimcuong97doican@gmail.com

Kiềng cổ nữ vàng Italy | kiềng nữ vàng italy, kiềng cổ, vàng kim cương

Kiềng cổ nữ vàng Italy

Kiềng cổ nữ vàng 18k KY1073

45.000.000₫
Kiềng cổ nữ vàng cao cấp KY1073 vàng trắng 18k, nhập khẩu nguyên chiếc tại italy. Kiềng vàng trắng cao cấp 18k kiểu dáng hình hoa tết liên kết với nhau tạo điểm nhấn làm thu hút cũng...
Chi tiết sản phẩm

Kiềng cổ nữ vàng 18k KY1072

28.780.000₫
Kiềng cổ nữ vàng cao cấp KY1072 vàng trắng 18k, nhập khẩu nguyên chiếc tại italy. Kiềng vàng trắng cao cấp 18k kiểu dáng hình bi kết liền mặt tạo điểm nhấn làm thu hút cũng như...
Chi tiết sản phẩm

Kiềng cổ nữ vàng 18k KY1071

47.620.000₫
Kiềng cổ nữ vàng cao cấp KY1071 vàng trắng 18k, nhập khẩu nguyên chiếc tại italy. Kiềng vàng trắng cao cấp 18k kiểu dáng hình bi tết liên kết với nhau tạo điểm nhấn làm thu hút cũng...
Chi tiết sản phẩm

Kiềng cổ nữ vàng 18k KY1070

41.910.000₫
Kiềng cổ nữ vàng cao cấp KY1070 vàng trắng 18k, nhập khẩu nguyên chiếc tại italy. Kiềng vàng trắng cao cấp 18k kiểu dáng hình bi tết liên kết với nhau tạo điểm nhấn làm thu hút cũng...
Chi tiết sản phẩm

Kiềng cổ nữ vàng 18k KY1069

62.890.000₫
Kiềng cổ nữ vàng cao cấp KY1069 vàng trắng 18k, nhập khẩu nguyên chiếc tại italy. Kiềng vàng trắng cao cấp 18k kiểu dáng hình xoắn tết tròn tạo điểm nhấn làm thu hút cũng như tạo...
Chi tiết sản phẩm

Kiềng cổ nữ vàng 18k KY1068

35.530.000₫
Kiềng cổ nữ vàng cao cấp KY1068 vàng trắng 18k, nhập khẩu nguyên chiếc tại italy. Kiềng vàng trắng cao cấp 18k kiểu dáng hình xoắn tết tạo điểm nhấn làm thu hút cũng như tạo nên vẻ...
Chi tiết sản phẩm

Kiềng cổ nữ vàng 18k KY1067

38.770.000₫
Kiềng cổ nữ vàng cao cấp KY1067 vàng trắng 18k, nhập khẩu nguyên chiếc tại italy. Kiềng vàng trắng cao cấp 18k kiểu dáng hình xoắn tết tạo điểm nhấn làm thu hút cũng như tạo nên vẻ...
Chi tiết sản phẩm

Kiềng cổ nữ vàng 18k KY1066

42.670.000₫
Kiềng cổ nữ vàng cao cấp KY1066 vàng trắng 18k, nhập khẩu nguyên chiếc tại italy. Kiềng vàng trắng cao cấp 18k kiểu dáng hình xoắn tết tạo điểm nhấn làm thu hút cũng như tạo nên vẻ...
Chi tiết sản phẩm

Kiềng cổ nữ vàng 18k KY1065

41.460.000₫
Kiềng cổ nữ vàng cao cấp KY1065 vàng trắng 18k, nhập khẩu nguyên chiếc tại italy. Kiềng vàng trắng cao cấp 18k kiểu dáng hình xoắn tết tạo điểm nhấn làm thu hút cũng như tạo nên vẻ...
Chi tiết sản phẩm

Kiềng cổ nữ vàng 18k KY1064

26.810.000₫
Kiềng cổ nữ vàng cao cấp KY1064 vàng trắng 18k, nhập khẩu nguyên chiếc tại italy. Kiềng vàng trắng cao cấp 18k kiểu dáng hình xoắn tết tạo điểm nhấn làm thu hút cũng như tạo nên vẻ...
Chi tiết sản phẩm

Kiềng cổ nữ vàng 18k KY1063

33.740.000₫
Kiềng cổ nữ vàng cao cấp KY1063 vàng trắng 18k, nhập khẩu nguyên chiếc tại italy. Kiềng vàng trắng cao cấp 18k kiểu dáng hình xoắn tết tạo điểm nhấn làm thu hút cũng như tạo nên vẻ...
Chi tiết sản phẩm

Kiềng cổ nữ vàng 18k KY1062

37.580.000₫
Kiềng cổ nữ vàng cao cấp KY1062 vàng trắng 18k, nhập khẩu nguyên chiếc tại italy. Kiềng vàng trắng cao cấp 18k kiểu dáng hình xoắn tết tạo điểm nhấn làm thu hút cũng như tạo nên vẻ...
Chi tiết sản phẩm