• 0913043690 - 0916028800
  • /
  • vangkimcuong97doican@gmail.com

Kiềng cổ nữ vàng Italy | kiềng nữ vàng italy, kiềng cổ, vàng kim cương

Kiềng cổ nữ vàng Italy

Kiềng cổ nữ vàng italy mã KYMY1550

64.700.000₫
Kiềng  nữ vàng 18k  mã KYMY1550 là vàng  cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được thiết kế với kiểu dáng thanh tao nhẹ nhàng , sự kết hợp màu sắc rất sáng và đa dạng  bắt mắt càng tôn lên được sự...
Chi tiết sản phẩm

Kiềng cổ nữ vàng italy mã KYMY1549

31.470.000₫
Kiềng  nữ vàng 18k  mã KYMY1549 là vàng  cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được thiết kế với kiểu dáng thanh tao nhẹ nhàng , sự kết hợp màu sắc rất sáng và đa dạng  bắt mắt càng tôn lên được sự tinh...
Chi tiết sản phẩm

Kiềng cổ nữ vàng italy mã KYMY1548

56.300.000₫
Kiềng  nữ vàng 18k  mã KYMY1548 là vàng  cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được thiết kế với kiểu dáng thanh tao nhẹ nhàng , sự kết hợp màu sắc rất sáng và đa dạng  bắt mắt càng tôn lên được sự tinh...
Chi tiết sản phẩm

Kiềng cổ nữ vàng italy mã KYMY1547

39.800.000₫
Kiềng  nữ vàng 18k  mã KYMY1547 là vàng  cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được thiết kế với kiểu dáng thanh tao nhẹ nhàng , sự kết hợp màu sắc rất sáng và đa dạng  bắt mắt càng tôn lên được sự tinh...
Chi tiết sản phẩm

Kiềng cổ nữ vàng italy mã KYMY1546

42.600.000₫
Kiềng  nữ vàng 18k  mã KYMY1546 là vàng  cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được thiết kế với kiểu dáng thanh tao nhẹ nhàng , sự kết hợp màu sắc rất sáng và đa dạng  bắt mắt càng tôn lên được sự tinh...
Chi tiết sản phẩm

Kiềng cổ nữ vàng italy mã KYMY1545

45.600.000₫
Kiềng  nữ vàng 18k  mã KYMY1545 là vàng  cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được thiết kế với kiểu dáng thanh tao nhẹ nhàng , sự kết hợp màu sắc rất sáng và đa dạng  bắt mắt càng tôn lên được sự tinh...
Chi tiết sản phẩm

Kiềng cổ nữ vàng italy mã KYMY1544

94.000.000₫
Kiềng  nữ vàng 18k  mã KYMY1544 là vàng  cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được thiết kế với kiểu dáng thanh tao nhẹ nhàng , sự kết hợp màu sắc rất sáng và đa dạng  bắt mắt càng tôn lên được sự tinh...
Chi tiết sản phẩm

Kiềng cổ nữ vàng italy mã KYMY1543

35.100.000₫
Kiềng  nữ vàng 18k  mã KYMY1543 là vàng  cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được thiết kế với kiểu dáng thanh tao nhẹ nhàng , sự kết hợp màu sắc rất sáng và đa dạng  bắt mắt càng tôn lên được sự tinh...
Chi tiết sản phẩm

Kiềng cổ nữ vàng italy mã KYMY1542

80.600.000₫
Kiềng  nữ vàng 18k  mã KYMY1542 là vàng  cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được thiết kế với kiểu dáng thanh tao nhẹ nhàng , sự kết hợp màu sắc rất sáng và đa dạng  bắt mắt càng tôn lên được sự tinh...
Chi tiết sản phẩm

Kiềng cổ nữ vàng italy mã KYMY1541

94.300.000₫
Kiềng  nữ vàng 18k  mã KYMY1541 là vàng  cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được thiết kế với kiểu dáng thanh tao nhẹ nhàng , sự kết hợp màu sắc rất sáng và đa dạng  bắt mắt càng tôn lên được sự tinh...
Chi tiết sản phẩm

Kiềng cổ nữ vàng italy mã KYMY1540

74.900.000₫
Kiềng  nữ vàng 18k  mã KYMY1540 là vàng  cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được thiết kế với kiểu dáng thanh tao nhẹ nhàng , sự kết hợp màu sắc rất sáng và đa dạng  bắt mắt càng tôn lên được sự...
Chi tiết sản phẩm

Kiềng cổ nữ vàng italy mã KYMY1539

53.200.000₫
Kiềng  nữ vàng 18k  mã KYMY1539 là vàng  cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được thiết kế với kiểu dáng thanh tao nhẹ nhàng , sự kết hợp màu sắc rất sáng và đa dạng  bắt mắt càng tôn lên được sự tinh...
Chi tiết sản phẩm