• 0913043690 - 0916028800
  • /
  • vangkimcuong97doican@gmail.com

nhẫn nữ | nhẫn nữ 3d, nhẫn nữ kim cương, nhẫn nữ vàng kim cương

nhẫn nữ nghệ thuật

Nhẫn nữ vàng tây 3D nghệ thuật NC1201

2.528.882₫
Nhẫn nữ vàng tây 3D nghệ thuật NC1201 là vàng cao cấp 16k, công nghệ 3D hiện đại, mặt kim cương nhân tạo có giá 2,53 triệu. Chiếc nhẫn được tạo nên từ những vòng...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn hoa nữ vàng tây kim cương nhân tạo mã NC1160

6.627.804₫
Nhẫn hoa nữ vàng tây kim cương nhân tạo mã NC1160 là vàng cao cấp 16k công nghệ 3D hiện đại có giá 6,63 triệu - Thương hiệu trang sức cao cấp: Vàng Kim...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn hoa nữ vàng tây kim cương nhân tạo mã NC1159

7.397.548₫
Nhẫn hoa nữ vàng tây kim cương nhân tạo mã NC1159 là vàng cao cấp 16k công nghệ 3D hiện đại có giá 7,40 triệu. - Thương hiệu trang sức cao cấp: Vàng Kim...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn hoa nữ vàng tây kim cương nhân tạo NC1157

8.377.224₫
Nhẫn hoa nữ vàng tây kim cương nhân tạo NC1157 là vàng cao cấp 16k công nghệ 3D hiện đại có giá 8,38 triệu. - Thương hiệu trang sức cao cấp: Vàng Kim Cương...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn hoa nữ vàng tây 3D nghệ thuật mã NC1146

6.157.959₫
Nhẫn hoa nữ vàng tây 3D nghệ thuật mã NC1146 là vàng cao cấp 16k công nghệ 3D hiện đại có giá 6,16 triệu. - Thương hiệu trang sức cao cấp: Vàng Kim Cương...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn hoa nữ vàng tây kim cương nhân tạo mã NC1145

6.687.784₫
Nhẫn hoa nữ vàng tây kim cương nhân tạo mã NC1145 là vàng cao cấp 16k công nghệ 3D hiện đại có giá 6,69 triệu. - Thương hiệu trang sức cao cấp: Vàng Kim...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn hoa nữ vàng tây kim cương nhân tạo mã NC1144

10.596.488₫
Nhẫn hoa nữ vàng tây kim cương nhân tạo mã NC1144 là vàng cao cấp 16k công nghệ 3D hiện đại có giá 10,6 triệu. - Thương hiệu trang sức cao cấp: Vàng Kim...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn hoa nữ vàng tây kim cương nhân tạo mã NC1143

9.766.763₫
Nhẫn hoa nữ vàng tây kim cương nhân tạo mã NC1143 là vàng cao cấp 16k công nghệ 3D hiện đại có giá 9,77 triệu. - Thương hiệu trang sức cao cấp: Vàng Kim...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn hoa nữ vàng tây kim cương nhân tạo mã NC1142

7.137.635₫
Nhẫn hoa nữ vàng tây kim cương nhân tạo mã NC1142 là vàng cao cấp 16k công nghệ 3D hiện đại có giá 7,14 triệu. - Thương hiệu trang sức cao cấp: Vàng Kim...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn hoa nữ vàng tây kim cương nhân tạo mã NC1141

6.677.787₫
Nhẫn hoa nữ vàng tây kim cương nhân tạo mã NC1141 là vàng cao cấp 16k công nghệ 3D hiện đại có giá 6,68 triệu. - Thương hiệu trang sức cao cấp: Vàng Kim...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn hoa nữ vàng tây kim cương nhân tạo mã NC1140

6.887.717₫
Nhẫn hoa nữ vàng tây kim cương nhân tạo mã NC1140 là vàng cao cấp 16k công nghệ 3D hiện đại có giá 6,89 triệu. - Thương hiệu trang sức cao cấp: Vàng Kim...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn hoa nữ vàng tây kim cương nhân tạo mã NC1139

7.387.552₫
Nhẫn hoa nữ vàng tây kim cương nhân tạo mã NC1139 là vàng cao cấp 16k công nghệ 3D hiện đại có giá 7,39 triệu. - Thương hiệu trang sức cao cấp: Vàng Kim...
Chi tiết sản phẩm