• 0913043690 - 0916028800
  • /
  • vangkimcuong97doican@gmail.com

Mặt dây chuyền nữ | vàng trắng, vàng 18k, mặt dây kim cương

Mặt dây chuyền nữ

VÀNG TÂY       VÀNG TRẮNG

Mặt dây đá quý DBMB1001

Mặt dây đá quý DBMB1001 Mặt dây chuyền nữ đá quý mã DBMB1001 là vàng 10k  - Dòng sản phẩm: mặt dây chuyền đá quý - trang sức cao cấp: Vàng Kim Cương - Màu sắc : màu xanh - Chế tác: thiết kế 3D hiện...
Liên hệ

Mặt dây đá quý DCMC1032

3.499.613₫
Bộ dây chuyền DC1032 là vàng cao cấp 16k, dây có giá 5,38 triệu, mặt có giá 3,5 triệu - Dòng sản phẩm: mặt dây chuyền đá quý - trang sức cao cấp: Vàng Kim Cương - Màu sắc : màu xanh - Chế...
Chi tiết sản phẩm

Mặt dây đá quý DCMC1030

2.799.691₫
Bộ dây chuyền DCMC1030 là vàng cao cấp 16k, dây có giá 7,83 triệu, mặt có giá 2,8 triệu - Dòng sản phẩm: mặt dây chuyền đá quý - trang sức cao cấp: Vàng Kim Cương - Màu sắc : màu xanh - Chế...
Chi tiết sản phẩm

Mặt dây đá quý DCMC1029

2.499.724₫
Bộ dây chuyền DC1029 là vàng cao cấp 16k, dây có giá 9,81 triệu, mặt có giá 2,5 triệu. - Dòng sản phẩm: mặt dây chuyền đá quý - trang sức cao cấp: Vàng Kim Cương - Màu sắc : màu xanh - Chế tác:...
Chi tiết sản phẩm

Mặt dây đá quý DCMC1028

8.799.028₫
Bộ dây chuyền DC1028 là vàng cao cấp 16k, dây có giá 9,81 triệu, mặt có giá 8,8 triệu. - Dòng sản phẩm: mặt dây chuyền đá quý - trang sức cao cấp: Vàng Kim Cương - Màu sắc : màu đỏ - Chế...
Chi tiết sản phẩm

Mặt dây đá quý DCMC1027

11.498.730₫
Bộ dây chuyền DC1027 là vàng cao cấp 16k, dây có giá 10,1 triệu, mặt có giá 11,5 triệu. - Dòng sản phẩm: mặt dây chuyền đá quý - trang sức cao cấp: Vàng Kim Cương - Màu sắc : màu hồng - Chế...
Chi tiết sản phẩm

Mặt dây đá quý DCMC1026

6.299.304₫
Bộ dây chuyền DCMC1026 là vàng cao cấp 16k, dây có giá 10,8 triệu, mặt có giá 6,3 triệu. - Dòng sản phẩm: mặt dây chuyền đá quý - trang sức cao cấp: Vàng Kim Cương - Màu sắc : 3 màu - Chế...
Chi tiết sản phẩm

Mặt dây đá quý DCMC1025

8.499.061₫
Bộ dây chuyền DCMC1025 là vàng cao cấp 16k, dây có giá 3,40 triệu, mặt có giá 8,5 triệu. - Dòng sản phẩm: mặt dây chuyền đá quý - trang sức cao cấp: Vàng Kim Cương - Màu sắc : màu hồng tím -...
Chi tiết sản phẩm

Mặt dây đá quý DCMC1024

8.499.061₫
Bộ dây chuyền DCMC1024 là vàng cao cấp 16k, dây có giá 6,51 triệu, mặt có giá 8,5 triệu. - Dòng sản phẩm: mặt dây chuyền đá quý - trang sức cao cấp: Vàng Kim Cương - Màu sắc : màu hồng - Chế...
Chi tiết sản phẩm

Mặt dây đá quý DCMC1023

8.499.061₫
Bộ dây chuyền DCMC1023: dây là vàng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy có giá 6,1 triệu, mặt vàng cao cấp 16k có giá 8,5 triệu. - Dòng sản phẩm: mặt dây chuyền đá quý - trang sức cao cấp: Vàng...
Chi tiết sản phẩm

Mặt dây đá quý DCMC1022

8.499.061₫
Bộ dây chuyền DCMC1022: dây là vàng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy có giá 10,3 triệu, mặt vàng cao cấp 16k có giá 8,5 triệu. - Dòng sản phẩm: mặt dây chuyền đá quý - trang sức cao cấp: Vàng...
Chi tiết sản phẩm

Mặt dây đá quý DCMC1021

8.499.061₫
Bộ dây chuyền DCMC1021 là vàng cao cấp 16k, dây có giá 6,84 triệu, mặt có giá 8,5 triệu. - Dòng sản phẩm: mặt dây chuyền đá quý - trang sức cao cấp: Vàng Kim Cương - Màu sắc : màu đen - Chế tác:...
Chi tiết sản phẩm