• 0913043690 - 0916028800
  • /
  • vangkimcuong97doican@gmail.com

Nhẫn cưới vàng

Nhẫn cưới vàng

Các mẫu nhẫn cưới vàng tây, vàng ta của Vàng Kim Cương đa dạng về chủng loại và giá tiền.

Nhẫn cưới vàng mã C1325

6.240.000₫
Nhẫn cưới vàng cao cấp 14k mã C1325 là mẫu nhẫn lịch thiệp , nhẹ nhàng và tao nhã, kiểu dáng rất thanh tao , bởi cách điểm xuyết chi tiết và phối màu làm tôn lên...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn cưới vàng mã C1324

4.790.000₫
Nhẫn cưới vàng cao cấp 16k mã C1324 là mẫu nhẫn lịch thiệp , nhẹ nhàng và tao nhã, kiểu dáng rất thanh tao , bởi cách điểm xuyết chi tiết và phối màu làm tôn lên...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn cưới vàng mã C1323

6.320.000₫
Nhẫn cưới vàng cao cấp 16k mã C1323 là mẫu nhẫn lịch thiệp , nhẹ nhàng và tao nhã, kiểu dáng rất thanh tao , bởi cách điểm xuyết chi tiết và phối màu làm tôn lên...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn cưới vàng mã C1322

4.210.000₫
Nhẫn cưới vàng cao cấp 10k mã C1322 là mẫu nhẫn lịch thiệp , nhẹ nhàng và tao nhã, kiểu dáng rất thanh tao , bởi cách điểm xuyết chi tiết và phối màu làm tôn lên...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn cưới vàng mã C1321

4.760.000₫
Nhẫn cưới vàng cao cấp 14k mã C1321 là mẫu nhẫn lịch thiệp , nhẹ nhàng và tao nhã, kiểu dáng rất thanh tao , bởi cách điểm xuyết chi tiết và phối màu làm tôn lên...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn cưới vàng mã C1320

4.510.000₫
Nhẫn cưới vàng cao cấp 14k mã C1320 là mẫu nhẫn lịch thiệp , nhẹ nhàng và tao nhã, kiểu dáng rất thanh tao , bởi cách điểm xuyết chi tiết và phối màu làm tôn lên...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn cưới vàng mã C1319

4.510.000₫
Nhẫn cưới vàng cao cấp 14k mã C1319 là mẫu nhẫn lịch thiệp , nhẹ nhàng và tao nhã, kiểu dáng rất thanh tao , bởi cách điểm xuyết chi tiết và phối màu làm tôn lên...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn cưới vàng mã C1318

4.510.000₫
Nhẫn cưới vàng cao cấp 14k mã C1318 là mẫu nhẫn lịch thiệp , nhẹ nhàng và tao nhã, kiểu dáng rất thanh tao , bởi cách điểm xuyết chi tiết và phối màu làm tôn lên...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn cưới vàng mã C1317

4.510.000₫
Nhẫn cưới vàng cao cấp 14k mã C1317 là mẫu nhẫn lịch thiệp , nhẹ nhàng và tao nhã, kiểu dáng rất thanh tao , bởi cách điểm xuyết chi tiết và phối màu làm tôn lên...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn cưới vàng mã C1316

4.760.000₫
Nhẫn cưới vàng cao cấp 14k mã C1316 là mẫu nhẫn lịch thiệp , nhẹ nhàng và tao nhã, kiểu dáng rất thanh tao , bởi cách điểm xuyết chi tiết và phối màu làm tôn lên...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn cưới vàng mã C1314

4.220.000₫
Nhẫn cưới vàng cao cấp 10k mã C1314 là mẫu nhẫn lịch thiệp , nhẹ nhàng và tao nhã, kiểu dáng rất thanh tao , bởi cách điểm xuyết chi tiết và phối màu làm tôn lên...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn cưới vàng mã C1313

4.470.000₫
Nhẫn cưới vàng cao cấp 10k mã C1313 là mẫu nhẫn lịch thiệp , nhẹ nhàng và tao nhã, kiểu dáng rất thanh tao , bởi cách điểm xuyết chi tiết và phối màu làm tôn lên...
Chi tiết sản phẩm