• 0913043690 - 0916028800
  • /
  • vangkimcuong97doican@gmail.com

Lắc tay nữ | lắc tay nữ vàng tây, lắc tay nữ vàng trắng, vàng 18k

Lắc tay nữ vàng 18k italy mã LY2012

58.600.000₫
Lắc tay nữ mã LY2012 là vàng 18k italy nhập khẩu nguyên chiếc , được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại . Lắc nữ vàng 18k italy sang trọng quý phái . Sản...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng trắng 18k italy mã VY1523

20.340.000₫
Lắc tay nữ mẫu VY1521 là vàng italy 18k , được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại .Nhập khẩu nguyên chiếc tại italy Lắc nữ vàng italy 18k sang trọng quý phái . Sản phẩm...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng trắng 18k italy mã VY1521

37.080.000₫
Lắc tay nữ mẫu VY1521 là vàng 18k italy , được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại .Nhập khẩu nguyên chiếc tại italy Lắc nữ vàng 18k sang trọng quý phái . Sản...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng 18k italy mã VY1520

18.410.000₫
Lắc tay nữ mẫu VY1520 là vàng hồng cao cấp 18k , được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại .Nhập khẩu nguyên chiếc tại italy Lắc nữ vàng hồng 18k sang trọng quý phái ....
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng trắng 18k italy mã VY1519

41.720.000₫
Lắc tay nữ mẫu VY1519 là vàng italy 18k , được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại .Nhập khẩu nguyên chiếc tại italy Lắc nữ vàng italy 18k sang trọng quý phái . Sản phẩm...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng 18k italy mã VY1518

12.960.000₫
Lắc tay nữ mẫu VY1518 là vàng italy 18k , được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại .Nhập khẩu nguyên chiếc tại italy Lắc nữ vàng italy 18k sang trọng quý phái . Sản phẩm...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng trắng 18k italy mã VY1517

41.340.000₫
Lắc tay nữ mẫu VY1517 là vàng italy 18k , được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại .Nhập khẩu nguyên chiếc tại italy Lắc nữ vàng italy 18k sang trọng quý phái . Sản phẩm...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng 18k italy mã VY1516

42.450.000₫
Lắc tay nữ mẫu VY1516 là vàng italy 18k , được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại .Nhập khẩu nguyên chiếc tại italy Lắc nữ vàng italy 18k sang trọng quý phái . Sản phẩm...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng 18k italy mã VY1515

31.700.000₫
Lắc tay nữ mẫu VY1515 là vàng italy 18k , được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại .Nhập khẩu nguyên chiếc tại italy Lắc nữ vàng italy 18k sang trọng quý phái . Sản phẩm...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng trắng 18k italy mã VY1515

61.460.000₫
Lắc tay nữ mẫu VY1515 là vàng italy 18k , được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại .Nhập khẩu nguyên chiếc tại italy Lắc nữ vàng italy 18k sang trọng quý phái . Sản phẩm...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng 18k italy mã VY1512

24.160.000₫
Lắc tay nữ mẫu VY1512 là vàng italy 18k , được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại .Nhập khẩu nguyên chiếc tại italy Lắc nữ vàng italy 18k sang trọng quý phái . Sản phẩm...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng 18k italy mã VY1511

59.490.000₫
Lắc tay nữ mẫu VY1511 là vàng italy 18k , được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại .Nhập khẩu nguyên chiếc tại italy Lắc nữ vàng italy 18k sang trọng quý phái . Sản phẩm...
Chi tiết sản phẩm