• 0913043690 - 0916028800
  • /
  • vangkimcuong97doican@gmail.com

Lắc tay nữ | lắc tay nữ vàng tây, lắc tay nữ vàng trắng, vàng 18k

Lắc tay nữ vàng hồng VY1468

40.670.000₫
Lắc tay Pandora nữ vàng trắng VY1468 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại. Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng , sắc nét từng chi tiết dù là nhỏ nhất...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng hồng VY1466

44.310.000₫
Lắc tay nữ vàng hồng VY1466 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại,. Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng , sắc nét từng chi tiết dù là...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng trắng VY1465

50.480.000₫
Lắc tay nữ vàng trắng VY1465 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại, điểm nhấn là hình viên kim cương phay sáng. Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế ,...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng trắng VY1464

41.260.000₫
Lắc tay nữ vàng trắng VY1464 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại. Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng , sắc nét từng chi tiết dù là nhỏ nhất ....
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng trắng VY1463

29.520.000₫
Lắc tay nữ vàng VY1460 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại, điểm nhấn là hình viên kim cương phay sáng. Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng ,...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng trắng VY1462

23.520.000₫
Lắc tay nữ vàng trắng VY1462 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại, điểm nhấn là hình viên kim cương phay sáng. Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng ,...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng trắng VY1461

17.910.000₫
Lắc tay nữ vàng trắng VY1461 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại, điểm nhấn là hình viên kim cương phay sáng. Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng ,...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng trắng VY1460

44.310.000₫
Lắc tay nữ vàng trắng VY1460 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại, điểm nhấn là hình viên kim cương phay sáng. Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng ,...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng trắng VY1459

34.610.000₫
Lắc tay nữ vàng trắng VY1459 - lắc báo hàng hiệu Cartier được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại, điểm nhấn là hình viên kim cương phay sáng. Sản phẩm sở hữu...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng trắng VY1458

43.540.000₫
Lắc tay nữ vàng trắng VY1458 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại, điểm nhấn là hình viên kim cương phay sáng. Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng ,...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng trắng VY1457

51.790.000₫
Lắc tay nữ vàng trắng VY1457 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại, điểm nhấn là hình viên kim cương phay sáng. Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng ,...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng ba màu VY1456

45.670.000₫
Lắc tay nữ vàng ba màu VY1456 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại, kết hợp giữa các bi đan xen. Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng , sắc nét...
Chi tiết sản phẩm