• 0913043690 - 0916028800
  • /
  • vangkimcuong97doican@gmail.com

Nhẫn Nữ, Nhẫn Nữ Đẹp, Nhẫn Nữ Vàng Kim Cương.

nhẫn nữ

VÀNG TRẮNG               VÀNG TÂY 

VÀNG 18K           Ổ KC NHÂN TẠO      

NHẪN ĐÁ QUÝ   3D NGHỆ THUẬT

Nhẫn nữ kim cương nhân tạo vàng trắng NY1461

16.600.000₫
Nhẫn nữ vàng trắng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, ổ kim cương nhân tạo NY1461 được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường nét tinh sảo sắc...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nữ kim cương nhân tạo vàng trắng NY1455

15.900.000₫
Nhẫn nữ vàng trắng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, ổ kim cương nhân tạo NY1455 được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường nét tinh sảo sắc...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nữ kim cương nhân tạo vàng trắng NY1468

15.750.000₫
Nhẫn nữ vàng trắng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, ổ kim cương nhân tạo NY1468 được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường nét tinh sảo sắc...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nữ kim cương nhân tạo vàng trắng NY1296

15.239.897₫
Nhẫn NY1296 là nhẫn vàng trắng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, đá kim cương nhân tạo có giá 15,25 triệu. - trang sức cao cấp: Vàng Kim Cương - Màu sắc :...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nữ kim cương nhân tạo vàng trắng NY1467

14.180.000₫
Nhẫn nữ vàng trắng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, ổ kim cương nhân tạo NY1467 được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường nét tinh sảo sắc...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nữ kim cương nhân tạo vàng trắng NY1457

13.380.000₫
Nhẫn nữ vàng trắng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, ổ kim cương nhân tạo NY1457 được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường nét tinh sảo sắc...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nữ kim cương nhân tạo vàng trắng NY1466

13.080.000₫
Nhẫn nữ vàng trắng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, ổ kim cương nhân tạo NY1466 được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường nét tinh sảo sắc...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nữ kim cương nhân tạo vàng trắng NY1462

13.070.000₫
Nhẫn nữ vàng trắng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, ổ kim cương nhân tạo NY1462 được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường nét tinh sảo sắc...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nữ kim cương nhân tạo vàng trắng NY1469

12.600.000₫
Nhẫn nữ vàng trắng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, ổ kim cương nhân tạo NY1469 được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường nét tinh sảo sắc...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nữ kim cương nhân tạo vàng trắng NY1458

12.110.000₫
Nhẫn nữ vàng trắng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, ổ kim cương nhân tạo NY1458 được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường nét tinh sảo sắc...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nữ kim cương nhân tạo vàng trắng NY1268

12.091.984₫
Nhẫn NY1268 là vàng trắng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy có 3 bản : Bản lớn giá 12,1 triệu, bản trung giá 9,5 triệu, bản nhỏ giá 6,44 triệu. - trang sức cao cấp: ...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nữ kim cương nhân tạo vàng trắng NY1464

11.870.000₫
Nhẫn nữ vàng trắng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, ổ kim cương nhân tạo NY1464 được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường nét tinh sảo...
Chi tiết sản phẩm