• 0913043690 - 0916028800
  • /
  • vangkimcuong97doican@gmail.com

Nhân Nam Đẹp, Nhẫn Nam, Nhẫn Nam Vàng, Nhẫn Nam Vàng Kim Cương.

Nhẫn nam vàng 18k italy mã NY1396

15.961.000₫
Nhẫn nam vàng cao cấp 18k NY1396 nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường thiết kế tinh sảo sắc nét đến từng...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng 18k italy mã NY1395

15.961.000₫
Nhẫn nam vàng cao cấp 18k NY1395 nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường thiết kế tinh sảo sắc nét đến từng...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng 18k italy mã NY1394

15.961.000₫
Nhẫn nam vàng cao cấp 18k NY1394 nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường thiết kế tinh sảo sắc nét đến từng...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng trắng 18k italy mã NY2532

18.600.000₫
Nhẫn nam cao cấp vàng trắng ổ kim cương nhân tạo 18k, mẫ số NY2532 nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường thiết...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng trắng 18k italy mã NY2531

22.300.000₫
Nhẫn nam cao cấp vàng trắng ổ kim cương nhân tạo 18k, mẫ số NY2531 nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường thiết...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng trắng 18k italy mã NY2530

25.900.000₫
Nhẫn nam cao cấp vàng trắng ổ kim cương nhân tạo 18k, mẫ số NY2530 nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường thiết...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng trắng 18k italy mã NY2529

20.900.000₫
Nhẫn nam cao cấp vàng trắng ổ kim cương nhân tạo 18k, mẫ số NY2529 nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường thiết...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng trắng 18k italy mã NY2528

24.900.000₫
Nhẫn nam cao cấp vàng trắng ổ kim cương nhân tạo 18k, mẫ số NY2527 nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường thiết...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng trắng 18k italy mã NY2527

24.900.000₫
Nhẫn nam cao cấp vàng trắng ổ kim cương nhân tạo 18k, mẫ số NY2527 nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường thiết...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng trắng 18k italy mã NY2526

15.200.000₫
Nhẫn nam cao cấp vàng trắng ổ kim cương nhân tạo 18k, mẫ số NY2526 nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường thiết...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng trắng 18k italy mã NY2525

15.500.000₫
Nhẫn nam cao cấp vàng trắng ổ kim cương nhân tạo 18k, mẫ số NY2525 nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường thiết...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nam vàng trắng 18k italy mã NY2524

18.400.000₫
Nhẫn nam cao cấp vàng trắng ổ kim cương nhân tạo 18k, mẫ số NY2524 nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường thiết...
Chi tiết sản phẩm