• 0913043690 - 0916028800
  • /
  • vangkimcuong97doican@gmail.com

Nhẫn Nữ Vàng Italy | Nhẫn Nữ, Nhẫn Nữ vàng Kim Cương

Nhẫn Nữ Vàng Italy

Nhẫn nữ vàng trắng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, ổ kim cương nhân tạo NY1562

11.110.000₫
Nhẫn nữ vàng trắng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, ổ kim cương nhân tạo NY1562 được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường nét tinh sảo...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nữ vàng trắng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, ổ kim cương nhân tạo NY1561

5.570.000₫
Nhẫn nữ vàng trắng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, ổ kim cương nhân tạo NY1561 được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường nét tinh sảo...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nữ vàng trắng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, ổ kim cương nhân tạo NY1560

5.410.000₫
Nhẫn nữ vàng trắng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, ổ kim cương nhân tạo NY1560 được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường nét tinh sảo...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nữ vàng trắng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, ổ kim cương nhân tạo NY1559

5.270.000₫
Nhẫn nữ vàng trắng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, ổ kim cương nhân tạo NY1559 được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường nét tinh sảo...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nữ vàng trắng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, ổ kim cương nhân tạo NY1558

8.360.000₫
Nhẫn nữ vàng trắng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, ổ kim cương nhân tạo NY1558 được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường nét tinh sảo...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nữ vàng trắng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, ổ kim cương nhân tạo NY1557

8.680.000₫
Nhẫn nữ vàng trắng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, ổ kim cương nhân tạo NY1557 được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường nét tinh sảo...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nữ vàng trắng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, ổ kim cương nhân tạo NY1556

15.030.000₫
Nhẫn nữ vàng trắng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, ổ kim cương nhân tạo NY1556 được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường nét tinh sảo...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nữ vàng trắng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, ổ kim cương nhân tạo NY1555

12.430.000₫
Nhẫn nữ vàng trắng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, ổ kim cương nhân tạo NY1555 được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường nét tinh sảo...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nữ vàng trắng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, ổ kim cương nhân tạo NY1554

15.030.000₫
Nhẫn nữ vàng trắng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, ổ kim cương nhân tạo NY1554 được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường nét tinh sảo...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nữ vàng trắng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, ổ kim cương nhân tạo NY1553

12.250.000₫
Nhẫn nữ vàng trắng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, ổ kim cương nhân tạo NY1553 được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường nét tinh sảo...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nữ vàng trắng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, ổ kim cương nhân tạo NY1552

14.290.000₫
Nhẫn nữ vàng trắng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, ổ kim cương nhân tạo NY1552 được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường nét tinh sảo...
Chi tiết sản phẩm

Nhẫn nữ vàng trắng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, ổ kim cương nhân tạo NY1552

14.290.000₫
Nhẫn nữ vàng trắng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, ổ kim cương nhân tạo NY1552 được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại nhất thế giới , với những đường nét tinh sảo...
Chi tiết sản phẩm