• 0913043690 - 0916028800
  • /
  • vangkimcuong97doican@gmail.com

Vàng ngọc trai

Vàng ngọc trai

Sự kết hợp giữa vàng và ngọc trai tạo nên những sản phẩm độc đáo.