• 0913043690 - 0916028800
  • /
  • vangkimcuong97doican@gmail.com

Lắc tay nữ vàng Italy

Lắc tay nữ vàng Italy

Lắc tay nữ vàng trắng VY1465

50.480.000₫
Lắc tay nữ vàng trắng VY1465 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại, điểm nhấn là hình viên kim cương phay sáng. Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế ,...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng trắng VY1463

29.520.000₫
Lắc tay nữ vàng VY1460 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại, điểm nhấn là hình viên kim cương phay sáng. Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng ,...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng trắng VY1462

23.520.000₫
Lắc tay nữ vàng trắng VY1462 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại, điểm nhấn là hình viên kim cương phay sáng. Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng ,...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng trắng VY1461

17.910.000₫
Lắc tay nữ vàng trắng VY1461 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại, điểm nhấn là hình viên kim cương phay sáng. Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng ,...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng trắng VY1460

44.310.000₫
Lắc tay nữ vàng trắng VY1460 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại, điểm nhấn là hình viên kim cương phay sáng. Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng ,...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng trắng VY1459

34.610.000₫
Lắc tay nữ vàng trắng VY1459 - lắc báo hàng hiệu Cartier được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại, điểm nhấn là hình viên kim cương phay sáng. Sản phẩm sở hữu...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng trắng VY1458

43.540.000₫
Lắc tay nữ vàng trắng VY1458 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại, điểm nhấn là hình viên kim cương phay sáng. Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng ,...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng trắng VY1457

51.790.000₫
Lắc tay nữ vàng trắng VY1457 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại, điểm nhấn là hình viên kim cương phay sáng. Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng ,...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng trắng VY1454

45.670.000₫
Lắc tay nữ vàng trắng VY1454 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại, điểm nhấn là hình viên kim cương phay sáng. Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng ,...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng trắng VY1453

50.150.000₫
Lắc tay nữ vàng trắng VY1453 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại, với thiết kế đơn giản là những hạt châu bi liên kết lại với nhâu điểm nhấn là hình viên kim cương phay...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng trắng VY1366

33.730.000₫
Lắc tay nữ vàng trắng VY1366 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại, với thiết kế đơn giản là những hạt châu bi liên kết lại với nhâu điểm nhấn là hình viên kim cương phay...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng trắng VY1365

28.580.000₫
Lắc tay nữ vàng trắng VY1365 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại, với thiết kế đơn giản là những hạt châu bi liên kết lại với nhâu điểm nhấn là hình viên kim cương phay...
Chi tiết sản phẩm