• 0913043690 - 0916028800
  • /
  • vangkimcuong97doican@gmail.com

Lắc tay nữ vàng Italy

Lắc tay nữ vàng Italy

Lắc tay nữ vàng trắng VY1366

33.730.000₫
Lắc tay nữ vàng trắng VY1366 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại, với thiết kế đơn giản là những hạt châu bi liên kết lại với nhâu điểm nhấn là hình viên kim cương phay...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng trắng VY1365

28.580.000₫
Lắc tay nữ vàng trắng VY1365 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại, với thiết kế đơn giản là những hạt châu bi liên kết lại với nhâu điểm nhấn là hình viên kim cương phay...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng trắng VY1327

34.330.000₫
Lắc tay nữ vàng trắng VY1327 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại, với thiết kế đơn giản điểm nhấn là hình viên kim cương phay sáng . Sản phẩm sở hữu một thiết kế...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng trắng VY1326

36.780.000₫
Lắc tay nữ vàng trắng VY1326 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại, với thiết kế đơn giản điểm nhấn là hình viên kim cương phay sáng . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng trắng VY1318

13.580.000₫
Lắc tay nữ vàng trắng VY1318 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại, với thiết kế đơn giản điểm nhấn là hình viên kim cương phay sáng . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng trắng VY1317

87.230.000₫
Lắc tay nữ vàng trắng VY1317 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại, với thiết kế đơn giản điểm nhấn là hình viên kim cương phay sáng . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng trắng VY1316

21.630.000₫
Lắc tay nữ vàng trắng VY1316 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại, với thiết kế đơn giản điểm nhấn là hình viên kim cương phay sáng . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng trắng VY1314

87.230.000₫
Lắc tay nữ vàng trắng VY1314 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại, với thiết kế đơn giản điểm nhấn là hình viên kim cương phay sáng . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng trắng VY1313

6.940.000₫
Lắc tay nữ vàng trắng VY1313 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại, với thiết kế đơn giản điểm nhấn là hình viên kim cương phay sáng . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng trắng VY1312

16.330.000₫
Lắc tay nữ vàng trắng VY1312 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại, với thiết kế 5D xoay mở tự động to nhỏ tùy thích có thể tạo thàng nhẫn và thành vòng theo sở thích...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng trắng VY1191

9.950.000₫
Lắc tay nữ vàng trắng VY1191 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại , nhập khẩu nguyên chiếc tại italy Lắc nữ vàng tây 18k sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu...
Chi tiết sản phẩm

Lắc tay nữ vàng trắng VY1190

8.850.000₫
Lắc tay nữ vàng trắng VY1190 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại , nhập khẩu nguyên chiếc tại italy Lắc nữ vàng tây 18k sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một...
Chi tiết sản phẩm