• 0913043690 - 0916028800
  • /
  • vangkimcuong97doican@gmail.com

Dây chuyền nữ vàng 18k | dây chuyền nữ, vàng trắng, vàng kim cương

Dây chuyền nữ vàng 18k

Dây chuyền nữ vàng 18k mã DY2088

68.890.000₫
Dây chuyền nữ liền mặt mã DY2088 là vàng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được thiết kế với kiểu dáng thanh tao nhẹ nhàng , sự kết hợp màu sắc rất sáng và đa...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng 18k mã DY2087

43.470.000₫
Dây chuyền nữ liền mặt mã DY2087 là vàng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được thiết kế với kiểu dáng thanh tao nhẹ nhàng , sự kết hợp màu sắc rất sáng và đa...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng 18k mã DY2086

42.700.000₫
Dây chuyền nữ liền mặt mã DY2086 là vàng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được thiết kế với kiểu dáng thanh tao nhẹ nhàng , sự kết hợp màu sắc rất sáng và đa...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng 18k mã DY2085

67.520.000₫
Dây chuyền nữ liền mặt mã DY2085 là vàng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được thiết kế với kiểu dáng thanh tao nhẹ nhàng , sự kết hợp màu sắc rất sáng và đa...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng 18k mã DY2084

59.480.000₫
Dây chuyền nữ liền mặt mã DY2084 là vàng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được thiết kế với kiểu dáng thanh tao nhẹ nhàng , sự kết hợp màu sắc rất sáng và đa...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng 18k mã DY2083

61.910.000₫
Dây chuyền nữ liền mặt mã DY2083 là vàng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được thiết kế với kiểu dáng thanh tao nhẹ nhàng , sự kết hợp màu sắc rất sáng và đa...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng 18k mã DY2082

45.140.000₫
Dây chuyền nữ liền mặt mã DY2082 là vàng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được thiết kế với kiểu dáng thanh tao nhẹ nhàng , sự kết hợp màu sắc rất sáng và đa...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng 18k mã DY2081

39.850.000₫
Dây chuyền nữ liền mặt mã DY2081 là vàng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được thiết kế với kiểu dáng thanh tao nhẹ nhàng , sự kết hợp màu sắc rất sáng và đa...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng 18k mã DY2080

40.890.000₫
Dây chuyền nữ liền mặt mã DY2080 là vàng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được thiết kế với kiểu dáng thanh tao nhẹ nhàng , sự kết hợp màu sắc rất sáng và đa...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng 18k mã DY2079

108.490.000₫
Dây chuyền nữ liền mặt mã DY2079 là vàng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được thiết kế với kiểu dáng thanh tao nhẹ nhàng , sự kết hợp màu sắc rất sáng và đa...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng 18k mã DY2078

48.260.000₫
Dây chuyền nữ liền mặt mã DY2078 là vàng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được thiết kế với kiểu dáng thanh tao nhẹ nhàng , sự kết hợp màu sắc rất sáng và đa...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng 18k mã DY2077

50.610.000₫
Dây chuyền nữ liền mặt mã DY2077 là vàng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được thiết kế với kiểu dáng thanh tao nhẹ nhàng , sự kết hợp màu sắc rất sáng và đa...
Chi tiết sản phẩm