• 0913043690 - 0916028800
  • /
  • vangkimcuong97doican@gmail.com

Dây chuyền nữ vàng 18k | dây chuyền nữ, vàng trắng, vàng kim cương

Dây chuyền nữ vàng 18k

Dây chuyền nữ vàng 18k mã DY1834

10.970.000₫
Bộ trang sức dây chuyền vàng italy mã DY1834 vàng hồng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc . Được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại bậc nhất với sự thiết kế độc...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng 18k mã DY1833

19.080.000₫
Bộ trang sức dây chuyền vàng italy mã DY1833 vàng hồng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc . Được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại bậc nhất với sự thiết kế độc...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng 18k mã DY1832

16.970.000₫
Bộ trang sức dây chuyền vàng italy mã DY1832 vàng hồng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc . Được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại bậc nhất với sự thiết kế độc...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng 18k mã DY1831

21.930.000₫
Bộ trang sức dây chuyền vàng italy mã DY1831 vàng hồng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc . Được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại bậc nhất với sự thiết kế độc...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng 18k mã DY1830

11.297.000₫
Bộ trang sức dây chuyền vàng italy mã DY1830 vàng hồng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc . Được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại bậc nhất với sự thiết kế độc...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng 18k mã DY1829

13.300.000₫
Bộ trang sức dây chuyền vàng italy mã DY1834 vàng hồng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc . Được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại bậc nhất với sự thiết kế độc...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng 18k mã DY1828

12.060.000₫
Bộ trang sức dây chuyền vàng italy mã DY1828 vàng hồng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc . Được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại bậc nhất với sự thiết kế độc...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng 18k mã DY1827

18.810.000₫
Bộ trang sức dây chuyền vàng italy mã DY1827 vàng hồng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc . Được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại bậc nhất với sự thiết kế độc...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng 18k mã DY1826

23.710.000₫
Bộ trang sức dây chuyền vàng italy mã DY1826 vàng hồng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc . Được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại bậc nhất với sự thiết kế độc...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng 18k mã DY1825

32.830.000₫
Bộ trang sức dây chuyền vàng italy mã DY1825 vàng hồng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc . Được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại bậc nhất với sự thiết kế độc...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng 18k mã DY1824

31.000.000₫
Bộ trang sức dây chuyền vàng italy mã DY1824 vàng hồng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc . Được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại bậc nhất với sự thiết kế độc...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng 18k mã DY1823

31.000.000₫
Bộ trang sức dây chuyền vàng italy mã DY1823 vàng hồng cao cấp 18k nhập khẩu nguyên chiếc . Được sản xuất trên công nghệ dây truyền hiện đại bậc nhất với sự thiết kế độc...
Chi tiết sản phẩm