• 0913043690 - 0916028800
  • /
  • vangkimcuong97doican@gmail.com

Vòng Ximen - Vòng Tuần

Vòng Ximen - Vòng Tuần

Vòng Ximen - Vòng Tuần VY1272

28.400.000₫
Mẫu vòng tuần VY1272 vàng cao cấp 18k bộ 7 chiếc có giá 28,40 triệu. Vòng tuẫn nữ vàng tây 18k sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang...
Chi tiết sản phẩm

Vòng Ximen - Vòng Tuần VY1271

40.800.000₫
Mẫu vòng tuần VY1271 vàng cao cấp 18k bộ 7 chiếc có giá 40, 80 triệu. Vòng tuẫn nữ vàng tây 18k sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế ,...
Chi tiết sản phẩm

Vòng Ximen - Vòng Tuần VY1270

42.400.000₫
Mẫu vòng tuần VY1270 vàng cao cấp 18k bộ 7 chiếc có giá 42,40 triệu. Vòng tuẫn nữ vàng tây 18k sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang...
Chi tiết sản phẩm

Vòng Ximen - Vòng Tuần VY1269

43.300.000₫
Mẫu vòng tuần VY1269 vàng cao cấp 18k bộ 7 chiếc có giá 43,30 triệu. Vòng tuẫn nữ vàng tây 18k sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang...
Chi tiết sản phẩm

Vòng Ximen - Vòng Tuần VC1290

26.980.000₫
Mẫu vòng tuần VC1290 vàng cao cấp 16k bộ 7 chiếc có giá 26 ,98 triệu. vòng tuẫn nữ vàng tây 16k sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế ,...
Chi tiết sản phẩm

Vòng Ximen - Vòng Tuần VC1289

19.720.000₫
Mẫu vòng tuần VC1289 vàng cao cấp 16k bộ 7 chiếc có giá 19,72 triệu. vòng tuẫn nữ vàng tây 16k sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng...
Chi tiết sản phẩm

Vòng Ximen - Vòng Tuần VC1288

24.600.000₫
Mẫu vòng tuần VC1288 vàng cao cấp 16k bộ 7 chiếc có giá 24,60 triệu. vòng tuẫn nữ vàng tây 16k sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng...
Chi tiết sản phẩm

Vòng Ximen - Vòng Tuần VC1287

13.800.000₫
Mẫu vòng tuần VC1287 vàng cao cấp 16k bộ 7 chiếc có giá 13,8 triệu. vòng tuẫn nữ vàng tây 16k sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng...
Chi tiết sản phẩm

Vòng Ximen - Vòng Tuần VC1286

24.860.000₫
Mẫu vòng tuần VC1286 vàng cao cấp 16k bộ 7 chiếc có giá 24,86 triệu. vòng tuẫn nữ vàng tây 16k sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng...
Chi tiết sản phẩm

Vòng Ximen - Vòng Tuần VC1285

8.900.000₫
Mẫu vòng VC1285 vàng cao cấp 16k . vòng nữ vàng tây 16k sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng , sắc nét từng chi tiết dù...
Chi tiết sản phẩm

Vòng Ximen - Vòng Tuần VC1284

10.200.000₫
Mẫu vòng VC1284 vàng cao cấp 16k . vòng nữ vàng tây 16k sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng , sắc nét từng chi tiết dù...
Chi tiết sản phẩm

Vòng Ximen - Vòng Tuần VC1283

13.800.000₫
Mẫu vòng VC1283 vàng cao cấp 16k . vòng nữ vàng tây 16k sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng , sắc nét từng chi tiết dù...
Chi tiết sản phẩm