• 0913043690 - 0916028800
  • /
  • vangkimcuong97doican@gmail.com

Vòng Ximen - Vòng Tuần

Vòng Ximen - Vòng Tuần

Vòng Ximen - Vòng Tuần 14K MÃ VC1068

23.000.000₫
Lắc tay nữ mẫu VC1068 là vàng cao cấp 14k , được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại . Lắc tay nữ vàng cao cấp 14k sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang...
Chi tiết sản phẩm

Vòng Ximen - Vòng Tuần Mã VC1011

18.500.000₫
Mẫu vòng  VC1011 vàng cao cấp 16k ,sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng , sắc nét từng chi tiết dù là nhỏ nhất . Màu sắc thì đa dạng , tự nhiên với sự kết hợp phay sáng...
Chi tiết sản phẩm

Vòng Ximen - Vòng Tuần Mã VC1010

12.600.000₫
Mẫu vòng  VC1010 vàng cao cấp 16k ,sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng , sắc nét từng chi tiết dù là nhỏ nhất . Màu sắc thì đa dạng , Đá sản phẩm trong sáng , tự nhiên  Sản...
Chi tiết sản phẩm

Vòng Ximen - Vòng Tuần VY1272

28.400.000₫
Mẫu vòng tuần VY1272 vàng cao cấp 18k bộ 7 chiếc có giá  28,40 triệu. Vòng tuẫn nữ vàng tây 18k sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng , sắc nét từng chi tiết dù là nhỏ nhất ....
Chi tiết sản phẩm

Vòng Ximen - Vòng Tuần VY1271

40.800.000₫
Mẫu vòng tuần VY1271 vàng cao cấp 18k bộ 7 chiếc có giá  40, 80 triệu. Vòng tuẫn nữ vàng tây 18k sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng , sắc nét từng chi tiết...
Chi tiết sản phẩm

Vòng Ximen - Vòng Tuần VY1270

42.400.000₫
Mẫu vòng tuần VY1270 vàng cao cấp 18k bộ 7 chiếc có giá  42,40 triệu. Vòng tuẫn nữ vàng tây 18k sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng , sắc nét từng chi tiết dù là nhỏ nhất...
Chi tiết sản phẩm

Vòng Ximen - Vòng Tuần VY1269

43.300.000₫
 Mẫu vòng tuần VY1269 vàng cao cấp 18k bộ 7 chiếc vàng ba màu dẹp mắt và rất sáng , thiết kế phay giác kim cương  sáng lấp lánh , từng vòng là những thiết kế đẹp mắt , thu hút ánh...
Chi tiết sản phẩm

Vòng Ximen - Vòng Tuần VC1287

13.800.000₫
Mẫu vòng tuần VC1287 vàng cao cấp 16k bộ 7 chiếc có giá 13,8 triệu. vòng tuẫn nữ vàng tây 16k sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng , sắc nét từng chi tiết dù là nhỏ nhất...
Chi tiết sản phẩm

Vòng Ximen - Vòng Tuần VC1286

24.860.000₫
Mẫu vòng tuần VC1286 vàng cao cấp 16k bộ 7 chiếc có giá 24,86 triệu. vòng tuẫn nữ vàng tây 16k sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng , sắc nét từng chi tiết...
Chi tiết sản phẩm

Vòng Ximen - Vòng Tuần VC1285

8.900.000₫
Mẫu vòng  VC1285 vàng cao cấp 16k . vòng nữ vàng tây 16k sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng , sắc nét từng chi tiết dù là nhỏ nhất . Màu sắc thì đa dạng , Đá sản phẩm trong sáng...
Chi tiết sản phẩm

Vòng Ximen - Vòng Tuần VC1284

10.200.000₫
Mẫu vòng  VC1284 vàng cao cấp 16k . vòng nữ vàng tây 16k sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng , sắc nét từng chi tiết dù là nhỏ nhất . Màu sắc thì đa dạng , Đá sản phẩm trong sáng...
Chi tiết sản phẩm

Vòng Ximen - Vòng Tuần VC1283

13.800.000₫
Mẫu vòng  VC1283 vàng cao cấp 16k . vòng nữ vàng tây 16k sang trọng quý phái . Sản phẩm sở hữu một thiết kế tinh tế , sang trọng , sắc nét từng chi tiết dù là nhỏ nhất . Màu sắc thì đa dạng , Đá sản phẩm trong...
Chi tiết sản phẩm