• 0913043690 - 0916028800
  • /
  • vangkimcuong97doican@gmail.com

All

All

Dây chuyền nữ vàng italy mã số DY1801

6.340.000₫
Dây chuyền vàng 18k cao cấp mã DY1801, nhập khẩu nguyên chiếc tại italy, với kểu dáng dây xoắn tết cùng sự kết hợp với mặt dây hình hoa phay 3D độc đáo, nghệ thuật, tinh tế, sang trọng,...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng italy mã số DY1880

8.610.000₫
Dây chuyền vàng 18k cao cấp mã DY1880, nhập khẩu nguyên chiếc tại italy, với kểu dáng dây xoắn tết cùng sự kết hợp với mặt dây hình hoa phay 3D độc đáo, nghệ thuật, tinh tế, sang trọng,...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng italy mã số DY1799

7.040.000₫
Dây chuyền vàng 18k cao cấp mã DY1799, nhập khẩu nguyên chiếc tại italy, với kểu dáng dây xoắn tết cùng sự kết hợp với mặt dây hình hoa phay 3D độc đáo, nghệ thuật, tinh tế, sang trọng,...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng italy mã số DY1798

6.010.000₫
Dây chuyền vàng 18k cao cấp mã DY1798, nhập khẩu nguyên chiếc tại italy, với kểu dáng dây xoắn tết cùng sự kết hợp với mặt dây hình hoa phay 3D độc đáo, nghệ thuật, tinh tế, sang trọng,...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng italy mã số DY1797

7.870.000₫
Dây chuyền vàng 18k cao cấp mã DY1797, nhập khẩu nguyên chiếc tại italy, với kểu dáng dây xoắn tết cùng sự kết hợp với mặt dây hình hoa phay 3D độc đáo, nghệ thuật, tinh tế, sang trọng,...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng italy mã số DY1796

7.080.000₫
Dây chuyền vàng 18k cao cấp mã DY1796, nhập khẩu nguyên chiếc tại italy, với kểu dáng dây xoắn tết cùng sự kết hợp với mặt dây hình hoa phay 3D độc đáo, nghệ thuật, tinh tế, sang trọng,...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng italy mã số DY1795

7.680.000₫
Dây chuyền vàng 18k cao cấp mã DY1795, nhập khẩu nguyên chiếc tại italy, với kểu dáng dây xoắn tết cùng sự kết hợp với mặt dây hình hoa phay 3D độc đáo, nghệ thuật, tinh tế, sang trọng,...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng italy mã số DY1794

6.990.000₫
Dây chuyền vàng 18k cao cấp mã DY1794, nhập khẩu nguyên chiếc tại italy, với kểu dáng dây xoắn tết cùng sự kết hợp với mặt dây hình hoa phay 3D độc đáo, nghệ thuật, tinh tế, sang trọng,...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng italy mã số DY1793

6.190.000₫
Dây chuyền vàng 18k cao cấp mã DY1793, nhập khẩu nguyên chiếc tại italy, với kểu dáng dây xoắn tết cùng sự kết hợp với mặt dây hình hoa phay 3D độc đáo, nghệ thuật, tinh tế, sang trọng,...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng italy mã số DY1792

6.290.000₫
Dây chuyền vàng 18k cao cấp mã DY1792, nhập khẩu nguyên chiếc tại italy, với kểu dáng dây xoắn tết cùng sự kết hợp với mặt dây hình hoa phay 3D độc đáo, nghệ thuật, tinh tế, sang trọng,...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng italy mã số DY1791

5.160.000₫
Dây chuyền vàng 18k cao cấp mã DY1791, nhập khẩu nguyên chiếc tại italy, với kểu dáng dây xoắn tết cùng sự kết hợp với mặt dây hình hoa phay 3D độc đáo, nghệ thuật, tinh tế, sang trọng,...
Chi tiết sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng italy mã số DY1790

8.690.000₫
Dây chuyền vàng 18k cao cấp mã DY1790, nhập khẩu nguyên chiếc tại italy, với kểu dáng dây xoắn tết cùng sự kết hợp với mặt dây hình hoa phay 3D độc đáo, nghệ thuật, tinh tế, sang trọng,...
Chi tiết sản phẩm