• 0913043690 - 0916028800
  • /
  • vangkimcuong97doican@gmail.com

Dây chuyển nữ mặt kim cương thiên nhiên

Dây chuyển nữ vàng Italy, mặt kim cương thiên nhiên

Dây nữ mặt dây kim cương thiên nhiên mã số DK1898

79.000.000₫
Dây DK1898 vàng trắng cao cấp 18k nhập khẩu Italy nguyên chiếc mặt dây Kim cương thiên nhiên nước D hoàn hảo - Gía báo có tính chất tham khảo tại thời...
Chi tiết sản phẩm

Dây vàng trắng cao cấp 18k mã số DK1899

21.000.000₫
Dây DK1899 vàng trắng cao cấp 18k nhập khẩu Italy nguyên chiếc mặt dây Kim cương thiên nhiên nước D hoàn hảo - Gía báo có tính chất tham khảo tại thời điểm đăng sản...
Chi tiết sản phẩm

Dây Catier vàng hồng cao cấp 18k mã số DK1900

36.160.000₫
Dây DK1900 hàng hiệu Catier vàng hồng cao cấp 18k nhập khẩu Italy nguyên chiếc mặt dây Kim cương thiên nhiên nước D hoàn hảo - Gía báo có tính chất tham khảo tại thời...
Chi tiết sản phẩm

Dây Catier vàng hồng cao cấp 18k mã số DK1904

31.690.000₫
Dây DK1904 hàng hiệu Catier vàng hồng cao cấp 18k nhập khẩu Italy nguyên chiếc mặt dây Kim cương thiên nhiên nước D hoàn hảo - Gía báo có tính chất tham khảo tại thời...
Chi tiết sản phẩm

Dây Catier vàng hồng cao cấp 18k mã số DK1903

32.610.000₫
Dây DK1903 hàng hiệu Catier vàng hồng cao cấp 18k nhập khẩu Italy nguyên chiếc mặt dây Kim cương thiên nhiên nước D hoàn hảo - Gía báo có tính chất tham khảo tại...
Chi tiết sản phẩm

Dây Catier mặt dây kim cương 18k mã số DK1901

32.620.000₫
Dây DK1901 hàng hiệu Catier vàng trắng cao cấp 18k nhập khẩu Italy nguyên chiếc mặt dây Kim cương thiên nhiên nước D hoàn hảo - Gía báo có tính chất tham khảo tại thời...
Chi tiết sản phẩm

Dây vàng hồng 18k cao cấp mã số  DY1812,

54.190.000₫
Dây DK1902 hàng hiệu Catier vàng hồng cao cấp 18k nhập khẩu Italy nguyên chiếc mặt dây Kim cương thiên nhiên nước D hoàn hảo - Gía báo có tính chất tham khảo tại thời điểm đăng...
Chi tiết sản phẩm